Toplam 100 ceza puanını aştığı tespit edilen birinci defa sürücüler hakkında Aşağıdakilerin hangisi uygulanır?

Bir yıl içinde üç defa (100) ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir. Ölümle sonuçlanan trafik kazalarına asli kusurlu olarak sebebiyet veren sürücülerin sürücü belgeleri ise (1) yıl süre ile geri alınır.

100 puan cezası kaç ay?

Eğer ceza puanınız ilk kez bir yıl içinde 100 puanı doldurursa da ehliyetinize 2 ay boyunca el konur. Sürücü belgenizi almak için önce 2 ayın sonunda herhangi bir sürücü kursundan teorik eğitim alıp süreci başarılı bir şekilde tamamlamanız gerekir.

Kaç ceza puanıyla ehliyete el konulur?

Trafik suçunun işlendiği tarihten geriye doğru bir yıl içinde toplam 100 ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri (2) ay süre ile geri alınır ve eğitime tabi tutulurlar.

Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkollü içki aldığı ikinci defa tespit edilen sürücülerin sürücü belgeleri ne kadar süreyle geçici olarak geri alınır?

6) Yapılan tespit sonucunda belirlenen limitlerin üzerinde alkollü içki aldığı belirlenen sürücülerin Karayolları Trafik Kanununun 48 inci maddesine göre, birinci defada 6 ay, ikinci defada da 2 yıl süreyle sürücü belgeleri geçici olarak geri alınır.

Aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında aslî kusur sayılır?

Trafik kazasına asli kusuru ile sebep olan tarafın yaya olması halinde kaza sonucunda ölüm ya da yaralanma olup olmadığı önemlidir. Yayanın kırmızı ışıkta geçmesi, yaya geçidini kullanmaması gibi haller yayanın asli kusuru kapsamında değerlendirilir.

Ehliyet puanı düşerse ne olur?

Muayene sonucunda sürücülük yapmasına engel hali bulunmayanların belgeleri, süresi sonunda iade edilir. Bir yıl içinde üç defa (100) ceza puanını dolduran sürücülerin sürücü belgeleri süresiz olarak iptal edilir.

Stajyer ehliyet ceza puanı ne zaman silinir?

Ancak sıfırlanma sürücünün cezayı aldığı tarihin üzerinden tam 1 sene geçince gerçekleşir. Örneğin, 06.04