Ticari davalarda hangi faiz talep edilir?

Ticari işlerde anapara faiz oranı hususunda taraflar arasında bir anlaşma yoksa kanuni faiz oranı uygulanır. 3095 sayılı Kanunun 1’inci maddesi uyarınca kanuni faiz oranı yıllık % 9’dur.

Icra dosyalarında yasal faiz nedir?

İcra takibine konu olan borç ticari bir ilişkiye dayanmıyor ise bu durumda yasal faiz uygulama bulacaktır. Bu tebliğe göre ise avans işlemlerinde uygulanacak yıllık faiz oranları .5 olarak belirlenmiştir.

Yasal faiz oranı 2021 kaç?

2021 Yılında Mal ve Hizmet Tedarikinde Alacaklıya Yapılan Geç Ödemelere İlişkin Temerrüt Faiz Oranı ,25 Olarak Belirlendi.

Yasal faiz nasıl uygulanır?

Madde:1- Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanununa göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktar sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme yıllık yüzde oniki oranı üzerinden yapılır.Bakanlar Kurulu, bu oranı aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya yetkilidir.

Ticari işlerde uygulanacak faiz nasıl belirlenir?

B. Madde hükmüne göre, “(1) Ticari işlerde faiz oranı serbestçe belirlenir. (2) Üç aydan aşağı olmamak üzere, faizin anaparaya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesi şartı, yalnız cari hesaplarla her iki taraf bakımından da ticari iş niteliğinde olan ödünç sözleşmelerinde geçerlidir.

Icradaki borca faiz işler mi?

İcra takipleri söz konusu olduğunda; alacaklı taraf takip senedine ya da protokole dayanarak borçlu şirketin zamanında ödenmeyen borç için daha sonra ödenmesi gerekli hale düşmesinden sonra takip tarihine değin süre içerisinde işlemiş faiz isterken takip tarihi sonrasında da borç ödenene kadar işleyecek faiz talep …

Yasal faiz ne kadar?

3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun’un 1 inci maddesi uyarınca Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme yıllık % 12 oranı üzerinden yapılır.

Yasal faiz yıllık mı?

Kanuni faiz: Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu’na göre faiz ödenmesi gereken hallerde, miktarı sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme, yıllık yüzde oniki oranı üzerinden yapılır.