Ticaret sicil sorgulama nasıl yapılır?

Seçmeyi düşündüğünüz ticaret unvanının başka bir işletme tarafından kullanılıp kullanılmadığını öğrenmek için Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğümüzün internet sayfasında bulunan “Sorgulama” bölümüne giriş yaparak, Birliğimiz ile Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın ticaret unvanı veritabanları üzerinden sorgulama …

Kimler ticaret odasına kayıt olmak zorundadır?

Ticaret siciline kayıtlı tacirler ve Kanunun 5’inci maddesine göre sanayici ve deniz taciri sıfatını haiz tüm gerçek ve tüzel kişiler ile bunların şube ve fabrikaları bulundukları yerdeki odaya kayıt olmak zorundadır.

Ticaret sicil kayıtlarını kim inceleyebilir?

MADDE 15- (1) Herkes, sicilin içeriğini ve müdürlükte saklanan tüm senet ve belgeleri inceleyebilir. Bu inceleme elektronik ortamda ve/veya müdürlükte yapılabilir. (2) Defterler ve belgeler, sicil dairesinin bulunduğu kısımdan dışarıya çıkarılamaz.

Ticaret sicil gazetesi ne zaman çıkar?

İlanlar Müdürlüğümüze intikal tarihinden itibaren on gün içinde yayınlanmak zorundadır. 1991-2020 yılları arasında Türkiye Ticaret Sicili Gazetesine intikal eden ilanlar iki iş günü sonra yayınlanmıştır. 2020 yılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi için dijital dönüşüm yılı olmuştur.

Ticaret Sicil Gazetesi Sorgulama Nasıl Yapılır?

Türkiye Ticaret Sicil Gazetelerinin internet üzerinden görüntülenmesi için; www.tobb.org.tr sayfasına girilir, açılan pencerenin sağ tarafında yer alan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi başlığına tıklanarak, Ücretsiz Gazete Sorgu bölümünden üye olunması gerekmektedir.

Bir şirketin kime ait olduğunu nasıl öğrenebilirim?

Üye olup giriş yaptıktan sonra mersis.gtb.gov.tr/Common/FirmaSorgulamaIslemleri/FirmaSorgulama giderek sorgulama yapmaya başlayabiliriz. Sorgulayacağımız şirketin MERSIS numarasını biliyorsak işimiz çok kolay. Bilmiyorsak ticaret ünvanı ile de arama yapabiliriz.

Ticaret odasına kayıt olmak zorunlu mu?

Esnaf ve sanatkârlar, çalışmaya başladıkları tarihten itibaren durumlarını otuz gün içinde bağlı bulundukları sicile tescil ve Sicil Gazetesinde ilan ettirmekle yükümlüdürler. Sicil marifetiyle de ilgili odaya kayıtları gerçekleştirilir. Sicil ve oda kaydı zorunlu olup; isteğe bağlı değildir.

Ticaret odasına kayıt neden gerekli?

Sanayiciler, kendi sanayi ürünlerini satmak üzere birden fazla satış yeri açtıkları takdirde, fazlası için satış yerlerinin bulunduğu ticaret ve sanayi veya ticaret odasına da kaydolmak zorunda oldukları gibi; kendi sanayi ürünlerinin satışı dışında başka ticari işlerle uğraştıkları takdirde, ticaret ve sanayi veya …

Ticaret Sicil Memurluğu kime bağlı?

1925 yılından 1995 yılına kadar Adalet Bakanlığına bağlı olarak Asliye Hukuk Mahkemeleri nezdinde kurulan Ticaret Sicil Memurlukları 27.06.1995 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürülüğe giren 559 sayılı “Türk Ticaret Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına dair Kanun Hükmünde Kararname” nin 26.27.28. …

Ticaret sicilinden kimler sorumludur?

Ticaret Sicilini Kim Tutar? Gümrük ve Ticaret Bakanlığının gözetim ve denetiminde ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları bünyesinde kurulan ticaret sicili müdürlükleri tarafından tutulur.

Ticaret Sicil Gazetesi onayı ne kadar?

ÜYE OL

TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ İLAN ÜCRET TARİFESİ Yürürlük Tarihi: 04.01

Ticaret sicil gazetesi nasıl temin edilir?

Cevap: Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Müdürlüğümüzün internet sayfası olan www.ticaretsicil.gov.tr adresimizde yer alan “Ücretsiz Gazete Sorgu” bölümüne (http://www.ticaretsicil.gov.tr/giris.php) giriş yaparak ilanınızın Gazetede yayımlanıp yayımlanmadığı hakkında bilgi alabilirsiniz.