Tezin ana bölümleri nelerdir?

BİR TEZ HANGİ BÖLÜMLERDEN OLUŞUR? Tezler yapıldığı alanlara ve konularına göre küçük bazı farklılıklar içermelerine rağmen ortak özellikler olarak giriş, kuramsal çerçeve (genel bilgiler/literatür taraması), yöntem (metodoloji), bulgular, sonuç ve kaynaklar bölümlerini mutlaka içerirler.

Bitirme tezi kaç TL?

Lisans tezleri 1000-2000 TL arası, Yüksek Lisans tezleri 2500-7000 TL arası, Doktora tezleri ise 15000-30000 TL civarındadır. Yüksek lisans tezleri ve doktora tezleri hazırlama, önlisans ve lisans tezlerine göre çok daha zordur. Bu sebeple, tez hazırlama fiyatları öğrenim durumuna göre ücretlendirilmektedir.

Tezimi nasıl bulurum?

YÖK TEZ TARAMA SORGULAMA https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/ sayfasına gidiniz. “Tarama terimi giriniz” alanında istediğiniz tezle ilgili anahtar kelime yazabilirsiniz. Tez adı, yazar, danışman, konu, dizin, özeti gibi filtreleme yapabilirsiniz. Tezin izinli ya da izinsiz durumuna göre filtreleme yapabilirsiniz.

Bir tez ortalama kaç sayfa olmalı?

Tez; lisans ve yüksek lisans tezlerinde yapılan daha çok literatür taraması şeklinde hazırlanan araştırmalardır. 80 ile 120 sayfa arasında olur.

Bir tezin ön bölümünde yer alan başlıklar nelerdir?

Ön bölüm, tezin tanıtıldığı bölümdür. Bu bölümde dış kapak, iç kapak, jüri üyelerinin onay sayfası, etik ilke ve kurallara uygunluk beyannamesi, ön söz, içindekiler, özet, abstract ve tezin içeriğine göre tablolar, şekiller, grafikler, resimler, haritalar, fotoğraflar vb. listesi sayfaları bulunmaktadır.

Tezin içinde neler olmalı?

Tezin iskeletini belirten önemli bölümleri, başlıkları ve bunların sayfa numaralarını içerir. Tez metni bölümlerde derece derece alt bölümlerden oluşur. Her bölüm ve alt bölümün bir başlığı, bir de sınıflandırma numarası vardır. Alt bölüm üstündeki başlığın altına iki harf boşluğu içerden başlanarak yazılır.

Tez yazmak zor mu?

Tez yazmak zor mu Zor değil. Ancak bu kolay anlamına gelmez. Özellikle literatür taramasını iyi yapan öğrenci, tezini kolayca yazar. Üniversitenizin yazım kılavuzuna göre en baştan yazmanız halinde işiniz son derece kolay olur.

Parayla tez yazdırmak suç mu?

Parayla Tez Yazdırmanın Suçu Var Mı? Tez bitirme projesini başkasına yaptırmak kesinlikle suç teşkil etmektedir. Bu duruma alet olan herkes, kanun önünde gerekli cezayı almakla mükelleftir.

Tezlere nereden bakılır?

Bu çok basit bir şekilde aşağıda bulunan resmi sitelerden erişip indirip okuyabilirsiniz.

  1. Ulusal Tez Merkezi. https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
  2. Google Akademik. http://scholar.google.com.tr/
  3. Ulakbim. http://ulakbim.tubitak.gov.tr/

Basılmamış teze nasıl ulaşılır?

Tez Merkezi veri tabanında yayınlanma izni olmayan tezlerin basılı kopyalarına Üniversite kütüphaneleri aracılığıyla (TÜBESS üzerinden) erişebilirsiniz. Tez Veri Giriş Formunu doldurmak için, sisteme e-Devlet ile giriş yapmak gerekmektedir.

Doktora tezi kaç sayfa olmalı?

Doktora tezi kaç sayfa olmalı Aslında sayfa sayısında bir standart yok. 150 sayfa ile 300 sayfa arasında yazılmaktadır. Bazı durumlarda sayfa sayıları daha farklı olabilir. Sayfa sayısından ziyade içeriğe daha çok dikkat edilmektedir. Mutlaka bilime yeni bir bakış açısı getirmesi beklenir.

Yüksek Lisans Tezi kaç kaynak olmalı?

kaynak olarak 15 kaynak ise idealdir. tez olduğu iddia ediliyorsa kaynak yetersizliğinden konuyu değiştirmek, genişletmek 50+ kaynağa ulaşmak gerekir. o kadar kaynağı okuyup değerlendirip bir “tez” etrafında birleştirirseniz ortaya 70+ sayfalık metin çıkar.