Tercihlerde BK 13 ne demek?

Bu koşul ve açıklamalar için yer alan madde 13’e gelecek olursak; Mimarlık bölümüne programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 250 (iki yüz elli) bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir.

BK 3 ne demek YKS?

Bk.3 Zorunlu hazırlık sınıfı dahil (İsteğe bağlı hazırlık sınıfları hariç) olmak üzere verilecek olan burslarda, Burslu: öğrenim ücretinin tamamını; u İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte üçünü; P İndirimli: öğrenim ücretinin yarısını ve % İndirimli: öğrenim ücretinin dörtte birini kapsamakta olup, öğrenciler …

Özel koşul BK 13 ne demek?

(Okul birincisi kontenjanları dâhil.) Bk. 13. Mimarlık programlarına programın yerleştirme puan türünde başarı sırası 200 bininci sırada olan adayın yerleştirme puanının altında yerleştirme puanına sahip adaylar yerleştirilmeyecektir. Bu şartı sağlamayan adaylar ilgili programı tercih edemeyeceklerdir.

BK 789 ne demek?

Adayların tercih sürecini etkilememesi gereken bir ÖSYM açıklaması olan bu kavramın anlamı kurumsal dış değerlendirmesinin, Yüksek Öğretim Kalite Kurulu tarafından yapıldığını belirtmektedir.

Tercihte BK 38 ne demek?

Bk.28. Öğretim dili İngilizcedir. Bk.38.Bu programa kayıt olacak öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadır. Bk.46.İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde bir yıl süreli İngilizce Hazırlık Programı uygulanır.

Tercihlerde Tablo 6 ne demek?

TABLO-6.ORTAÖĞRETİMDEKİ ALAN/KOL/BÖLÜMLER İLE AYNI ALAN/KOL/BÖLÜMLERDEKİ LİSANS VE ÖNLİSANS PROGRAMLARI.

BK 4 ne demek?

Bk. 4 “İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde (bazı üniversiteler için kontenjana bağlı olmaksızın) bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilmekte olan yıllara dahil değildir.” açıklamasını içermektedir.

BK 6 ne demek?

Bk. 6 T.C. Hükümeti Sağlık Bakanlığı arasında 24 Mart 2008 tarihinde imzalanan “Sağlık Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma”nın 5. maddesi gereğince, bu kadrolara yalnız K.K.T.C. Bu dallarda ihtisasını tamamlayanlar, ihtisas süresi kadar K.K.T.C. ‘de mecburi hizmete tabi tutulurlar.

Tercihlerde BK 4 ne demek?

Bk. 4. İsteyen öğrencilere kontenjan dahilinde (bazı üniversiteler için kontenjana bağlı olmaksızın) bir yıl süreli yabancı dil hazırlık programı uygulanır. Hazırlık programı süresi, öğretim süresi sütununda gösterilen yıllara dahil değildir.

Üniversite özel koşul kodları nedir?

Özel koşul kodları; adaylardan cinsiyet, ehliyet, yabancı dil belgesi, bonservis, sertifika gibi niteliklerin arandığını gösteren kodlardır. Bu kodlar 1-6 ve 7 rakamlarıyla başlamaktadır. ÖSYM tarafından bir adayın söz konusu özel koşulu taşıyıp taşımadığı sistem üzerinden kontrol edilememektedir.

OSYM tercihte BK ne demek?

a) Başvurma koşullarını taşıyan öğrenciler tercihleri arasında gösterdikleri programlara, bu programların son yıldaki genel kontenjanları (Bk. Madde 6) göz önünde tutularak yerleştirileceklerdir.

BK ne anlama gelir?

k.b internet ve sosyal medyada kullanılan bir kısaltmadır. Anlamı “kusura bakma”dır.