Temyiz yolu açık ne demek?

Yargıtay Temyiz İncelemesi ve Kararları Yargıtay’a temyiz yolu kapalı olan ilk derece mahkemesi kararları, bölge adliye mahkemesinin kararı ile kesinleşir. Temyiz yolu açık olan istinaf mahkemesi hukuk dairelerinin kararlarına karşı 2 hafta içinde yapılan temyiz başvurusu üzerine Yargıtay temyiz incelemesi yapar.

Temyiz davası ne zaman sonuçlanır?

Yargıtay ceza dairelerinde ortalama görülme süresi 348 gündür. Bu nedenle 2020 yılında temyiz edilen bir ceza davasının ortalama 3 yıllık sürede karara bağlanacağını söyleyebiliriz.

Istinaf mahkemesinden sonra temyize gidilir mi?

İstinaftan Sonra Temyiz Hakkı Var Mı? İstinaftan sonra temyiz hakkı tabi ki vardır. Bu noktada temyiz hakkı için gerekli başvuruların yapılması adına 15 günlük bir dürer verilmektedir. Kararın kesinleşmesinin sonrasında kararın tebliğ edilmesinden itibaren 15 günlük bir süre verilmektedir.

Dosyayı temyize göndermek ne demek?

Verilen kararın bir takım şartlar yerine getirilerek, daha yetkili mercii olan Yargıtay tarafından yeniden incelenmesi ve kararın doğru ya da hatalı olduğunun araştırılma işlemine temyiz adı verilir. …

Istinafa başvurmadan temyize başvurabilir mi?

Temyiz mahkemesi ile istinaf mahkemesinin verdiği kararlar da farklıdır. Temyiz mahkemesi kararına karşı Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, Yargıtay genel kuruluna itiraz başvurusunda bulunabilir. İstinaf kanun yolunda ise böyle bir başvuru imkanı yoktur. Temyiz bozucu kanun yoluyken, istinaf ise düzeltici kanun yoludur.

Kanun yolu açık ne demek?

Derecedeki bir denetim sistemi ve kanun yoludur. Şöyle diyebiliriz ki 1. Derece mahkemenin kararı sonrasında istinaf yoluna başvurulduğunda, verilen karar istinaf yolu ile denetime sokulacak, daha sonra temyiz yolu açık ise temyize başvurulabilecektir.

Temyize giden boşanma davası ne zaman sonuçlanır?

Boşanma davasında temyiz ne zaman sonuçlanır diye merak eden kişilerin çoğu davanın sonucunu bekleyen kişilerdir. Genellikle anlaşmalı boşanmalarda temyiz süresi mahkemeye göre değişiklik göstermekle birlikte yaklaşık bir hafta ile en geç bir ay içinde sonuçlanmaktadır.

Temyize giden dava nasıl takip edilir?

Öncelikli olarak Yargıtay’ın resmi internet adresine ya da e-devlet kapısına giriş yapmanız gerekmektedir. Daha sonra dava ve dosya hakkında doğru bilgileri girerek sorgulama yapabilirsiniz. Temyiz incelemeleri ve sonuçları için tüm kararlara bu alandan kolayca ulaşabilirsiniz.

Istinaf kararından sonra ne olur?

İstinafta yeniden inceleme yapıldığından, ilk derece mahkemesi kararı kaldırılarak yeniden bir karar verilebilir; temyizde ise, hukukî denetim yapıldığından yeni bir karar verilmeyip, alt derece mahkemesinin kararı bozulur veya onanır.

Istinaftan sonra temyiz ne kadar sürer?

Temyiz süresi, istinaf mahkemesi kararının tefhimi veya tebliğinden itibaren 15 gündür (CMK 291/1).Temyiz süresinin hesaplanmasında kararın verildiği gün hesaba katılmaz, son gün tatile denk gelirse sonraki ilk iş günü temyiz süresinin son günü olarak kabul edilir.

Temyiz başvurusu hangi mahkemeye yapılır?

Taraflar, temyiz başvurusu ile istinaf mahkemesi kararının değiştirilmesini veya bozulmasını talep ederler. İstinaf ceza dairelerinin kararlarının temyiz incelemesi bir üst mahkeme tarafından, yani bir temyiz mahkemesi olan Yargıtay tarafından yapılır.

Davada temyize gitmek ne demek?

İstinaf mahkemesinin vermiş olduğu karara karşı olarak hükümlerinin yeniden incelenmesi için yapılan kanun yoluna temyiz denir. Bir nevi üst mahkemeye olayın taşınması olarak nitelendirilir.