Telif kazancı nedir?

Telif kazancı, fikir ve sanat eserlerinden sağlanan kazançlar olarak tanımlanır. Bir başka ifade ile telif hakkının bizzat kullanılmak veya satılmak gibi çeşitli şekillerde değerlendirilmesi sonucunda elde edilen kazanç telif kazancıdır.

Telif kazançları istisnası hangi gelir çeşitleri ile ilgilidir?

İstisna kapsamına; şiir, hikâye, roman, makale, bilimsel araştırma ve incelemeleri, bilgisayar yazılımı, röportaj, karikatür, fotoğraf, film, video band, radyo ve televizyon senaryo ve oyunu gibi eserler ile ihtira beratları girmektedir.

Arızi kazançlar nelerdir?

Gelir Vergisi Kanununa göre sürekliliği olmayan işlerden elde edilen gelirlere arızi kazanç denir. Ticari ya da zirai bir işletmenin faaliyetinin durması ya da işletmenin asla faaliyete başlamaması; ihale, artırma ve eksiltmelere iştirak edilmemesi karşılığında elde edilen gelir.

Serbest meslek kazancı nedir?

Serbest meslek faaliyeti, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari niteliği olmayan işlerin işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Vergiden istisna telif kazançları için yüzde kaç stopaj yapılır?

Bilindiği üzere, GVK’nın 94. maddesine göre, 18. madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden %17 oranında gelir vergisi tevkifatı yapılmaktadır.

Arızi olarak ne demek?

Arızi olarak elde edilen gelir, ticari ya da zirai olarak kurgulanan bir işten gelen beklenmeyen gelir anlamına gelir. Sürekliliği olmayacak şekilde elde edilen gelirler hakkında detaylı açıklama Gelir Vergisi Kanunu’nun 82. maddesinde yer alır.

Arızi serbest meslek kazancı nedir?

Serbest meslek kazancı; sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari mahiyette olmayan işlerin işverene tabi olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıyla sağlanan kazançlardır.

Şahıs şirketleri ne kadar vergi öder?

Şahıs Şirketleri Ne Kadar Vergi Öder? Şahıs Şirketi Gelir Vergisi Dilimleri 2021

Gelir Dilimi Vergi Oranı
24.000 TL’ye kadar Yüzde 15
53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası Yüzde 20
130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, fazlası Yüzde 27
650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, fazlası Yüzde 35