Telefon dinlemesi kaç ay sürer?

6. Süre Şartı: İletişimin dinlenmesi, kaydedilmesi veya sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi kararı en çok iki ay için verilebilir; bu süre, bir ay daha uzatılabilir.

Mahkeme hangi durumlarda telefon dinleme?

Ceza Hukukunda Hangi Suçlarda Telefon Dinlenebilir

 • Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti (madde 79, 80) ile organ veya doku ticareti (madde 91)
 • Kasten öldürme (madde 81, 82, 83),
 • İşkence (madde 94, 95),
 • Cinsel saldırı (birinci fıkra hariç, madde 102),
 • Çocukların cinsel istismarı (madde 103),

Telefon Tapesi ne demek?

Kısacası: telefon kaydı kağıda aktarıldığında (özellikle daktilo, bilgisayar vs. Aracılığıyla aktarıldığı zaman) bu çıktıya tape denir. Bunlar bir fezlekeye, iddianameye geçerse o zaman yazıya geçirilmiş halinden tape diye bahsedilebilir.

CMK 135 nedir?

1- ) Anayasanın 22. maddesi uyarınca; herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir ve haberleşmenin gizliliği esastır. Yürütülen bir soruşturma veya kovuşturma dolayısıyla telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi tedbiri CMK’nın 135. maddesinde düzenlenmiştir.

Hangi durumlarda cep telefonu dinlenir?

Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın …

Savcılık ne zaman telefon dinleme?

Her koruma tedbirinde olduğu gibi telefon dinlemesinin de bir süresi bulunmaktadır. Bir suçtan ötürü dinleme yapılacaksa süre 2 aydır. Yetmediği takdir de 1 ay uzatılabilir. Örgütlü suç ise 3 kere 1 ay daha uzatılabilir.

Tapeler delil olarak sayılır mi?

Yargıtay 5. Ceza Dairesi’nin kararına göre tape ve görüntü kayıtları artık tek başına mahkûmiyet delili olarak sayılabilecek. Dinleme ve izleme tedbiri için ise basit bir suç şüphesi bile yeterli olacak.

Iletişimin tespiti ve dinlenmesine ilişkin kayıtların yok edilmesi hâlinde en geç kaç gün?

Tespit ve dinlemeye ilişkin kayıtların yok edilmesi halinde soruşturma evresinin bitiminden itibaren, en geç onbeş gün içinde, Cumhuriyet Başsavcılığı, tedbirin nedeni, kapsamı, süresi ve sonucu hakkında ilgilisine yazılı olarak bilgi verir.

CMK 135 Hangi suçlar?

Bu suçlar,

 • Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ile organ veya doku ticareti.
 • Kasten öldürme.
 • İşkence.
 • Cinsel saldırı
 • Çocukların cinsel istismarı
 • Nitelikli hırsızlık ve yağma ile nitelikli dolandırıcılık.
 • Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti.
 • Parada sahtecilik.

Cep telefonu dinlenebilir mi?

Cep telefonları akıllı cihazlar olması nedeniyle, kolayca dinlenebilir. Telefonlarının dinlenilmesi günümüzde oldukça mümkün bir durumdur. Telefon kullanıcıları telefonlarını dinlenilmesini önlemek için birçok farklı yöntem uygulayabiliyor. Telefonlar, akıllı cihazlar olarak bilinir.