Teknik araştırma ne demek?

TEKNİK ARAŞTIRMALAR. İşletme kurma fikri ile önem kazanan ve işletmenin gerçekten yapılabilirliğinin ortaya konulmasını sağlayan araştırmalar.

Yasal araştirma nedir?

3.Yasal Araştırma; Kurulması düşünülen işletmenin yasal türü devletin kurulacak işletmeyi özel olarak destekleyip desteklemeyeceği ve işletme kurup faaliyete geçirebilmek için alınması gerekli izinler araştırılır.

Finansal etüdün amacı nedir?

Bir fizibilite çalışmasının en temel amacı; bir yatırım fikrinin tüm yönleri ile incelenip, ilgili veri ve bilgiler eşliğinde, kapsamlı analiz ve değerlendirmeler yapılarak nihai karar vericilerin en doğru kararı almalarına yardımcı olmaktır.

İşletme kurarken kesin yatırım kararı almadan önce neler yapılması gerekir?

Kesin yatırım kararı alınmadan önce, girişimcinin yapmayı düşündüğü üretim ve sermaye yatırımı ile ilgili olarak ekonomik, teknolojik ve finansal sorunlarla, kuruluş yeri sorunlarını çözmek için -ayrıntılı ve kesin araştırmalara girişmeksizin- gerekli bütün bilgilerin sistemli bir şekilde elde edilmesini yapılabilirlik …

Korelasyonel araştırma ne demek?

Korelasyonel araştırma, iki ya da daha çok değişken arasındaki ilişkinin herhangi bir şekilde bu değişkenlere müdahale edilmeden incelendiği araştırmalardır. Korelasyonel araştırmalarda sadece değişkenlerin birlikte değişimleri incelenir.

Yasal araştırma kapsamı nedir?

Yasal araştırmalar; mali sorumluluğu sınırlama, vergilendirme, işletme yapısından doğan yasal sorumluluklar gibi konuların araştırılmasını kapsar.

Betimleyici araştırma yöntemi nedir?

Betimleyici araştırmalarda, araştırılan konu ya da grup, araştırmacı tarafından hiçbir şekilde etkilenmeden, doğal haliyle gözlemlenir ve betimlenir. Betimsel araştırma, araştırma konusu hakkında genel bir bakış açısı kazanmak için oldukça uygun bir araştırma tipidir.

Finansal Fizibilite nedir?

Finansal araştırma olarak da ifade edebileceğimiz finansal fizibilite, planlanmak üzere olan bir yatırımın veya projenin bir bütün olarak incelenerek ne kadar karlı olacağını öngörmeyi sağlayan bir çalışma anlamına geliyor.

Işletmenin kuruluşunda karar sürecinin ilk aşaması nedir?

İşletme Kurma Düşüncesi. İşletme kurmanın ilk aşaması, işletmeyi kurmayı tasarlayan kişinin kafasında bu düşüncenin oluşmasıdır.

Ön proje aşaması nedir?

Öncelikle iş fikrinin yapılabilirliğinin araştırılması gerekir. Bunun için işletme ön araştırmalar yapar. Yapılan ön araştırma sonucu, ön proje hazırlanır ve değerlendirilir. Yapılan değerlendirmede işin fikrinin uygulanabilirliği var ise kesin proje hazırlanır ve gerekli girişimler yapılarak işletme faaliyete geçer.