Tekil çoğul ve topluluk isimleri nedir?

Biçimce tekil, anlamca çoğul isimlerdir. Yani “-ler, -lar” çoğul eki almadığı halde anlam olarak birden fazla varlığı ifade eden isimler ” topluluk” isimleridir. Topluluk isimleri bir nevi parçaların birleşmesinden oluşan “bütün”ü ifade eder.

Çoğul ve tekil ne demek?

Bir isim, eğer yalnızca bir varlığı, nesneyi, kişiyi, eşyayı veya kavramı karşılıyorsa, ayrıca “-lar/-ler” çokluk ekini almamışsa bu kelime tekil isim olarak adlandırılır. Yani bu isimlerin, belirttiği varlık grubundan yalnızca bir tanesini göstermesi gerekir. Adından anlaşıldığı üzere “teklik” ifade eder.

Tekil isim nedir örneklerle?

Tekil isim:Tek varlığı belirten ve karşılayan, yapıca tekil olan (topluluk isimleri hariç) kelimelerdir. kendi, ben, çocuk, kalem, defter…

Çoğul isimler nelerdir?

Aynı türden varlığın birden fazlasını karşılayan isimlere çoğul isim / çoğul ad denir. Çoğul isimler birden çok varlığı karşılar. Tekil isimlere “-lar, -ler” çoğul eki eklenerek oluşturulurlar. İsmin birden çok olduğu “-lar, -ler” eki ile sağlanır.

Masa tekil mi çoğul mu topluluk mu?

Örneğim ”Masa” kelimesi tekil iken, ”masalar” çoğuldur. Topluluk isimleri ise yapıca tekil olmasına rağmen anlamca çoğuldur. Örneğin ”Bir Grup” kelimesi çoğul eki almamış olmamasına rağmen birden fazla kişi için kullanılır.

Herkes tekil mi çoğul mu?

“Herkes” belgisiz adılı özne olduğundan yüklem tekil olmalıdır.

Tekil kelime ne anlama geliyor?

Tekil anlamı, tanımı: Kelimelerde bir varlığı veya çekimli fiillerde bir kişiyi bildiren biçim, tekil, müfret, çoğul, çokluk karşıtı: öğrenci-y-im, ev-i-m, gel-di-m vb. Tek, bir olma durumu.

Tür adları ne demek?

Aynı türden, aynı cinsten olan kavramları ve varlıkların birini, bir bölümü, ya da tamamını ifade etmek için kullanılan isimlere tür adlar denir.

Cins isimler nelerdir örnekler?

Bunlara örnek olarak; göz, baba, ana, at, kuş, ağaç, bitki, güvercin, ördek, zeytin, şeftali, otel, ev, han, göz, boyun, hamam, han, saray, otel, topuk, kalp, tüfek, hava olarak sıralanabilir.