Taşeron işçiler hangi KHK ile kadroya geçti?

Aralık 2017’de çıkarılan 696 sayılı KHK ile kamudaki taşeron işçiler kadroya, belediyelerdeki taşeron işçiler ise belediye şirketlerine alınırken, bu kapsamda düzenlemede yer alan şu cümle bugün emekçilerin başına dert oldu: “Bunların istihdam süreleri hiçbir şekilde sosyal güvenlik kurumlarından emeklilik, yaşlılık …

Kamuda çalışan taşeron işçiler banka promosyonu alabilir mi?

Kadroya geçen taşeron işçiler, promosyona da kavuşacak. Halen kamu kurum ve kuruluşları, çalışanları için bankalarla promosyon anlaşmaları yapıyor. Kamu çalışanları, bu kapsamda banka promosyonu alıyor. Kadroya geçen taşeron işçiler de, bulundukları kurumun promosyon anlaşması kapsamında ödeme alacak.

Taşeron işçilerin yasal hakları nelerdir?

Yani burada bir müteselsil sorumluluk söz konusudur. Burada taşeron işçi hakları olarak; kıdem – ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, yıllık izin ve diğer izin hakları, işe iade davası ve diğer işçi alacağı davalarını açma vb. hakları sayabiliriz.

Belediye işçileri toplu sözleşme ne zaman?

Kamu kurum ve kuruluşlarındaki işçilere yönelik mali ve sosyal haklar konusunda taraflarca uzlaşıya varılması üzerine 2021 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü 11 Ağustos 2021 tarihinde TÜRK-İŞ Genel Merkezinde yapılan törenle imzalandı.

696 KHK ne olacak?

“ZORUNLU EMEKLİLİK KALDIRILSIN” Taşeron işçilerin kadroya alınmasına ilişkin 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) uyarınca, 2018’de kadroya alınan taşeron işçiler, asgari emeklilik koşullarını yerine getirdiklerinde re’sen emekliye sevk ediliyorlar.

KHK ile kadroya ne zaman geçildi?

Genel seçimlerden sonra Türkiye geneli kamu kurumlarında asıl işi yapan taşeron işçilerin kadroya geçirilmesi süreci, 24 Aralık 2017 tarihinde TBMM’de çıkarılan “696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (KHK)” ile yaklaşık 850 bin taşeron işçinin, sürekli işçi …

696 KHK ne zaman bitiyor?

696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü maddesi kapsamında Bakanlığımız sürekli işçi kadrolarına geçişleri yapılan işçilerin Yüksek Hakem Kurulu tarafından karara bağlanan ve en son sona erecek olan toplu iş sözleşmesi 31.10

Taşeronlara banka promosyonu ne zaman verilecek?

Eski personeller, promosyon ödemelerini Şubat 2020 tarihinde aldılar. Fakat taşeron olarak çalışan ve sonrasında kadroya geçiş yapan işçilerin bir önceki bankayla olan anlaşmaları; 2020 yılının Ekim ayında biteceğinden dolayı, promosyon ödemelerini bu tarihle teslim alacaklar.

Işçi promosyonu nedir?

iş yeriniz o bankayla maaş anlaşması yapıyor ya da süresi biten anlaşmasını yeniliyorsa banka bunun karşılığında teşekkür minvalinde maaşlara ek bir şeyler verir. buna da “banka promosyonu” denir. yaklaşık 1 maaş miktarında banka tarafından yöneticilere/döner sermayeye/çalışanlara verilen para. tamamen yasaldır.

Taşeron Sözleşmesi ne demek?

Taşeron (Alt İşveren) Sözleşmesi Asıl işveren ile alt işveren arasında yapılan sözleşmeye alt işverenlik sözleşmesi denir. Asıl işveren ile alt işveren arasında yazılı olarak yapılan alt işverenlik sözleşmesi, hüküm ihtiva etmesi açısından birtakım hususları içermelidir.