Tapuda Saklı pay nedir?

Miras hukukunda saklı pay, miras bırakanın miras hakkına tecavüz eden bazı tasarruflarına karşı korunan, yasal miras payının belirli bir oranıdır. Miras bırakan (muris) bu oranlar üzerinde tasarruf edemez. Saklı pay sahibi mirasçının saklı pay üzerindeki miras hakkı hiçbir şekilde ortadan kaldırılamaz.

Baba sağ iken miras davası açılır mi?

Bir baba veya anne hayatta iken malını istediği şekilde tasarruf edebilir. İstediği şekilde mal paylaşımı yapabilir. Ancak bu mal paylaşımına kişi hayatta için itiraz edilemiyor. Ancak kişi rahatsız, akli dengesi yerinde değil veya hastalıklı ise bu tarz özel durumlarda miras için dava açılabiliyor.

Mirasçılar tek başına dava açabilir mi?

Acele yapılması zorunlu olan işlerde, gecikmesinde tehlike ve önemli bir zarar bulunan hallerde mirasçının tek başına dava açmak veya hukuki işlem yapma yetkisi vardır. Mirasçılardan birine karşı diğer bütün mirasçıların terekeye ilişkin iddia ve talep ileri sürmeleri halinde davalı mirasçının onayı aranmaz.

Kardeşlerin saklı payı var mı?

Kanunumuza göre, saklı paylı mirasçılar birinci zümrede miras bırakanın altsoyu ( birinci zümrenin tamamı) yani çocuklar, torunlar, torun çocuklarıdır. İkinci zümrede ölenin ana ve babası saklı pay sahibidirler. Buna karşılık, kardeşlerin, kardeş çocuklarının saklı payları yoktur.

Saklı pay oranı nasıl hesaplanır?

Mirasta Saklı Pay Nasıl Hesaplanır Alınır:

  1. Mirasta saklı payın hesaplanması için altsoy için yasal miras payının yarısı hesaplanmaktadır.
  2. Anne ve babadan her biri için yasal mirasın dörtte biri hesaplanmaktadır.
  3. Kardeşlerden her biri için ise yasal miras paylarının sekiz biri olarak hesaplanır.

Baba malını istediği evladına verebilir mi?

Babasınızın sağlığında yapabileceğiniz bir şey yok. Babasınızın akli dengesi yerindeyse kendi malını istediği gibi satar veya bağışlıyabilir. Buna karşı diğer evlatların yapabileceği bir şey yoktur.

Mirasçılar zorunlu dava arkadaşı mıdır?

Mirasçılar murisin borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumludur. Bunun sonucu olarak da alacaklı mirasçılardan birine, bir kısmına veya tamamına karşı dava açabilir. Eldeki davanın niteliği itibariyle mirasçılar arasında mecburi dava arkadaşlığı değil, ihtiyari dava arkadaşlığı vardır.