Taksi ücretlerinde KDV var mı?

Bildiğiniz üzere taksiciler basit usulde vergilendirildikleri için, 1.7

Taksi ücretleri gider yazılır mı?

Basit usulde vergilendirilen taksicilere işletme faaliyetleri ile ilgili olarak ödenen taksi ücretlerinin fatura veya PSV ile belgelendirilerek gider kaydedilmesi gerekir.

Taksi fişlerinde KDV oranı yüzde kaç 2021?

Karar 1/6/2021 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girmiştir. Buna göre, 31/7/2021 tarihine kadar aşağıdaki hizmetler için % 8 KDV oranı uygulanacaktır.

Arsa alımında KDV indirilir mı?

8.1. Arsanın bir iktisadi işletmeye dahil olması veya arsa sahibinin arsa alım satımını mutat ve sürekli bir faaliyet olarak sürdürmesi halinde, konut veya işyeri karşılığı müteahhide yapılan bu arsa payı teslimi KDV’ye tabidir.

Konaklama KDV’si yüzde kaç?

22/6/2021 tarihli ve 31519 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 4105 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Temmuz 2021 ayı içerisinde yapılacak konaklama hizmetlerinde KDV oranının %1 olarak sürdürülmesi öngörülmüştür.

Taksi perakende satış fişi gider yazılır mı?

Ayrıca 275 Seri No.lu VUK Genel Tebliği’nin 2. maddesine* göre; “Vergi Usul Kanununun Mükerrer 257’nci maddesinin verdiği yetkiye dayanılarak taksi işleten mükelleflerden alınan perakende satış fişlerinin de gider belgesi olarak kabul edilmesi uygun görülmüştür.

Şahıs şirketler hangi harcamaları vergiden düşebilir?

İşletmeler hangi giderlerini vergiden düşebilirler?

  • Neler gider olarak gösterilebilir?
  • Yemek giderleri.
  • Araç giderleri.
  • Fiş.
  • Personele yaptığınız ödemeler.
  • Ulaşım ve taşınma.
  • Telefon, internet, su, doğalgaz.
  • Kira ve aidat.

KDV Oranı Nedir 2021?

30/4/2021 tarihli ve 3931 sayılı Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar ile; geceleme hizmetlerinde KDV oranı, 1-30/6/2021 tarihleri arasında (bu tarihler dahil) %1 olarak uygulanacaktır. Cumhurbaşkanı Kararına ulaşmak için tıklayınız.

Temizlik ürünlerinde KDV oranı nedir?

Başta sabun olmak üzere çoğu temizlik malzemelerinde KDV oranının yüzde 18 olarak uygulandığını görmekteyiz.

Arsa KDV’si ne kadar?

Tapu sicilinde bahçeli ev, bahçeli konut gibi ibarelerle kayıtlı taşınmazların üzerinde fiilen ve kullanılabilir halde konut bulunmaması halinde, bu taşınmazların konut olarak nitelendirilmesi mümkün olmadığından, arsa ve arazi sayılmak suretiyle genel oranda (%18) KDV’ ye tabi tutulması gerekmektedir.