Takipsizlik verilen dosya tekrar açılır mı?

Savcılığın Takipsizlik Kararından Sonra Yeniden Soruşturma Yapabilmesi ve Yeni Delil Kavramı 5271 sayılı CMK’nun 172/2. maddesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildikten sonra, yeni bir delil meydana çıkmadan Cumhuriyet savcısınca kendiliğinden kamu davası açılamayacağı hüküm altına alınmıştır.

Kovuşturmaya yer olmadığı kararı ne demek?

Buna göre; “Cumhuriyet savcısı, soruşturma evresi sonunda, kamu davasının açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edilememesi veya kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinde kovuşturmaya yer olmadığına karar verir.” Bu karar, uygulamada takipsizlik kararı olarak adlandırılmaktadır.

Kapalı takipsizlik ne anlama gelir?

İcra dosyası kapalı takipsizlik kararı, alacaklı kişinin bir yıl boyunca dosya ile ilgili herhangi bir işlem yapmaması halinde uygulanmaktadır. Bu durum icra dosyası takipsizlik nedeni ile düşmesi anlamına gelmektedir. Ancak, alacaklı tarafın süreci yeniden başlatma hakkı bulunmaktadır.

Takipsizlik kararı verilen icra dosyası tekrar açılır mi?

Kapanan icra dosyası takipsizlik nedeniyle kapandı. İcra dairelerinde icra dosyasına 1 yıl içerisinde en az 1 işlem yapılmaz ise arşive kaldırılır. Alacaklı kişi isterse bu dosyayı tekrar çıkarttırıp yeni esas numarası ile birlikte işlemlerine devam edebilir.

Dava dosyasında takipsizlik ne demek?

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar yani takipsizlik kararı; Savcı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde şüpheli hakkında kovuşturma olanağı yahut yeterli şüphe oluşturacak delil bulunmaması nedeniyle ceza mahkemesinde kamu davası açılmasına gerek görülmemesini ifade etmektedir.

Kovuşturmaya yer olmadığına dair karar adli sicile işler mi?

Peki ya kovuşturmaya yer olmadığına dair karar sicile işler mi? Hayır, takipsizlik kararı emniyete tebliğ edilmediği için sicile de işlemez.

Takipsizlik karari silinir mi?

Hakkınızda KYOK kararı verildiğine göre İlgili ilçe emniyet müdürlüğüne veya jandarma komutanlığı gbt birimine takipsizlik (KYOK) kararın ibraz ettiğiniz takdirde gbt kaydınız silinir.

Icra davasında kapalı Takipsizlik ne demek?