Tahsil etmek ne demek TDK?

a. (tahsi:li) 1. Parayı alma, toplama: “İcra yoluyla tahsile gideriz, o sonra parasını geri alır.” -B. Felek.

Tahsil edilmesi ne demek?

(para için) Alma, toplama. Öğrenim.

Tahsil ne demek din kültürü?

Tahsil ne demek din kültürü? Tahsil kelime anlamı olarak Arapça kökenli olduğu belirtilmiştir. Genel olarak kullanımı ile kelime anlamı anlı doğrultuda seyretmektir. Kelime anlamı parayı alma olan bu kelimenin diğer anlamı öğrenim olarak da geçmektedir.

Nakden tahsil etmek ne demek?

Kira bedelinin nakden tahsil edilmesi, kiranın Türk parası veya yabancı para ile ödenmesini ifade eder. Alınan çek bedelleri de nakden tahsilat sayılır (GİB, 2018; 2).

Tahsilat ne anlama gelir?

Tahsilat Arapça kökenli bir kelime olup güncel olarak kullanımdadır. Dilimize yerleşmiş bu kelimenin anlamı ise alacakların toplanması, süresinde ödenmeyen alacakların takip edilmesi anlamına gelmektedir.

Tahsilli ne demek?

Öğrenim görmüş, okumuş.

Cebri tahsilat ne demek?

Cebir, Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğe göre, “zor”, “zorlayış” anlamına gelmektedir. Cebren tahsil ise, zorla, zor kullanılarak alacağın tahsil edilmesi anlamına gelmektedir. Amme alacağının cebren tahsili; ödeme müddeti içinde ödenmiyen amme alacağının tahsil dairesince cebren tahsil olunmasıdır.

Dikap neyin kısaltması?

DİKAB kısaltma sözcüğü bir ifadenin ilk hecesi ve baş harflerinin bir araya gelmesidir. Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi olarak açılımı vardır. DKAP Ne Demek? Okullarda eğitim olarak verilen din kültürü ve ahlak bilgisi DKAP olarak kısaltılmıştır.

Borcu tahsil etmek ne demek?

Muhasebede tahsil etmek ödeme almak anlamında kullanılmaktadır. Tahsil olunan borç için tahsilat makbuzu düzenlenmektedir. Makbuz borçlunun hesabına alacak olarak kaydedilir. Eğer yapılan tahsilat tüm alacağı kapsıyorsa bu şekilde hesap borçları sıfırlanmış olmaktadır.

Aynen tahsil ne demek?

Aynen Tahsil: Gayrimenkul sermaye iradının Türk Lirası veya yabancı parayla değil, parayla ölçülebilen ayni değerlerle (madde olarak) tahsil edilmesidir. Bu durumda ayni değer VUK’un emsal bedeline ilişkin 267.maddesi dikkate alınarak dikkate alınarak gayri safi irat belirlenir.

Tahsilat departmanı ne iş yapar?

Firmaların müşterilerinden, bayilerinden ya da alt bayilerinden ödeme alma işlemlerini gerçekleştiren kişiye Tahsilat Uzmanı denir. Ödeme gününden önce müşterilere hatırlatma yoluyla gerekli takibi sağlar.

Tahsilat nedir Ekşi?

odemeyi yapma islemi yada mafya tarafından haraç alinmada kullanılan mafya tabiri.