Tacir hangi borçlarından dolayı iflasa tabidir?

8.2.1. Türk Ticaret Kanunu’nun 18. maddesinin 1. fıkrasına göre tacir, her türlü borcu için iflasa tâbidir. Buna göre tacirin hem ticari işletmesiyle ilgili ticari borçlarından hem de ticari işletmesiyle ilgili olmayan adi borçlarından dolayı iflası söz konusu olabilecektir.

Maaş iflas masasına girer mi?

İflas masasına giren mal, alacak ve haklar, alacakların ödenmesine tahsis olunur. İflasın açılmasından sonra iflasın kapanmasına kadar müflisin uhdesine geçen mallar da iflas masasına girer (İİK m.184/1, c.2). Müflisin iflas kararından sonraki çalışması sonucunda elde ettiği ücret iflas masasına girmez.

İflas halleri nelerdir?

İflas halleri takipli iflas ve doğrudan iflas olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Takipli iflas halinde, bir şirketin iflasına karar verilebilmesi için öncelikle alacaklı tarafından borçlu şirket aleyhine iflas istemli bir takibin yapılması gerekmektedir.

Tüm borçlarından dolayı iflasa tabi olan kişiler kimdir?

Tacirler, her türlü borçlarından dolayı iflasa tabidir. Bir gerçek kişi, fiilen işletmeye başlamamış olsa dahi, ticari işletme kurup açtığını, gazete, radyo vb. yollarla ilan etmişse dahi tacir sayılır ve iflasa tabi olacaktır.

İflasa tabi olanlar nelerdir?

Gerçek Kişi Tacirler ve Tacir Sayılanlar.

 • Tüzel Kişi Tacirler.
 • Ticari İşletme Açmış Gibi İşlem Yapanlar.
 • Donatma İştiraki.
 • Ticareti Terk Edenler.
 • Kollektif Şirket Ortakları
 • 3. Komandit Şirket Ortakları
 • Bankacılık Kanunu Uyarınca İflası İstenebilecek Kişiler.
 • İflas eden şirkete karşı dava açılır mı?

  2.1. İflas eden şirket aleyhine dava açılabilir mi? İflas kararının kesinleşmesi ile bu takipler düşer. Acele haller müstesna olmak üzere müflisin davacı ve davalı olduğu hukuk davaları durur ve ancak alacaklıların ikinci toplanmasından on gün sonra devam olunabilir.

  İflâs masasına neler girer?

  Müflis borçlunun, üzerinde rehin bulunan malları da iflas masasına girer. Müflisin, alacaklıları tarafından haczettirilmiş olan malları da iflas masasına girer; bu mallar iflas masasındaki diğer mallarla birlikte satılır, bedelinden müflisin bütün alacaklıları tatmin olunur.

  Fabrika iflâs ederse tazminat ne olur?

  İşçinin iş yeri kapanma tarihine kadar kullanamadığı yıllık izinleri varsa çıkışı yapılırken yıllık izin ücreti verilmesi zorunludur. Özetle işyerinin kapanması, iflas etmesi ya da başkasına devredilmesi, satılması gibi durumlar kıdem tazminatı hakkını ortadan kaldırmıyor.

  İflas masasına hangi alacaklar kaydedilir?

  İflâsın açılması ile henüz vadesi gelmemiş olan alacaklar da, iflâs kararı ile birlikte talep edilebilir hale gelir. İflâsın açılması gününe kadar işlemiş olan faiz ve takip masrafları ana paraya eklenerek iflâs masasına yazdırılır. Müflisin kefil olduğu borçlar vadeleri gelmese bile alacak olarak masaya kaydedilir.