Taburcu işlemlerini kim yapar?

Mesai saatleri içinde taburculuk işlemleri: Servis Hemşiresince hasta ailesine teslim edilir. Mesai saatleri dışında (16.00’dan sonra, hafta sonları ve resmi tatillerde) taburculuk işlemleri: Hastanın tedavisinin tamamlandığına ve taburcu olması gerektiğine hastanın doktoru/ları karar verir.

Hasta taburculuk özeti nedir?

Hasta Taburculuk Özeti’nde hastanın kontrol tarihi, teşhisi, başvuru nedeni, önemli bulguları, yattığı süre içerisinde uygulanan tedavi ve tetkikler, taburculuk sonrası kullanacağı ilaçlar, diyeti, egzersizi ve hastane iletişim bilgileri yazılı olarak hastaya teslim edilir.

Taburculuk nedir?

Taburcu, ameliyatı başarıyla tamamlanmış ya da hastalığı tamamen geçmiş hasta anlamına gelir.

Taburcu edilen hastaya hangi belge verilir?

Hastanın tedavisinin tamamlandığına ve taburcu olması gerektiğine hastanın doktoru/ları karar verir. Bu karar hasta ailesine sözlü olarak bildirilir ve hastanın hastanede yattığı sürece kendisine yapılan tüm tetkik, muayene, konsültasyon gibi bilgileri ve ücretlerini içeren “Epikriz” raporu hazırlanarak verilir.

Hastaneye yatış işlemleri nasıl yapılır?

ÜCRETLİ HASTA

 1. Hastanın evrakları hekim tarafından hazırlanır.
 2. Epikriz hastanın hekimi tarafından yazılarak onaylanır.
 3. Klinik tıbbi sekreteri hastanın evraklarının kontrolünü yapar.
 4. Hasta ücretli vezneye ödemesini yapar.
 5. Onaylanmış reçete, çıkış özeti ve istirahat raporları hasta veya yakınına teslim edilir.

Hastane kayıtları nasıl alınır?

Hasta Hakları Yönetmeliği’ne göre, hasta, sağlık durumu ile ilgili bilgiler bulunan dosyayı ve kayıtları, doğrudan veya vekili veya kanuni temsilcisi vasıtası ile inceleyebilir ve bir suretini alabilir. Bu kayıtlar, sadece hastanın tedavisi ile doğrudan ilgili olanlar tarafından görülebilir (md. 16).

Derece kağıdı nedir?

Derece Kâğıdı (Form 61): Form 61’de hastanın kimlik bilgileri yanı sıra hastaya ait solunum, nabız, ateş, kan basıncı ölçümleri ile aldığı sıvı miktarı, idrar, dışkı, kusma ile ilgili bilgilerde yer almaktadır. Bu form hemşireler tarafından doldurulmaktadır.

Taburcu olmak tabiri nereden geliyor?

O savaş dönemlerinde neredeyse eli silah tutan tüm erkekler cepheye, savaşmaya giderdi. Hastaların bir arada bakıldığı bu yerlerde iyileşen askerler, tekrar bağlı olduğu taburuna geri gönderilirdi. Sadece Türkçe de, hastanede şifa bulup çıkan için ‘taburcu oldu’ şeklinde bir askeri tabir kullanıyordu.

Hasta dosyaları arşivi bölümleri nelerdir?

4.4. Hasta Dosyası Arşivinin Bölümleri

 • Hasta indeksi bölümü
 • Eksik dosyalar bölümü
 • Dosyalama bölümü
 • Tıbbi sekreterlik bölümü
 • Tıbbi istatistik ve kodlama bölümü
 • Araştırma bölümü

Hasta dosyasında bulunan formlar nelerdir?

6.4. Hasta Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler

 • Hasta kabul kâğıdı (Form 60),
 • Tıbbi müşahade ve muayene kâğıdı (Form 62),
 • Derece kâğıdı (Form 61),
 • Hasta tabelası (Form 51),
 • Röntgen istek kâğıdı ve raporları (Form 64),
 • Laboratuvar istek kâğıdı ve tetkik raporları (Form 65),
 • Ameliyat kâğıdı (Form 63),

Hastane çıkış işlemleri nasıl yapılır?

ÇIKIŞ İŞLEMLERİ

 1. Hastanın evrakları hekim tarafından hazırlanır.
 2. Epikriz hastanın hekimi tarafından yazılarak onaylanır.
 3. Klinik tıbbi sekreteri hastanın evraklarının kontrolünü yapar.
 4. Onaylanmış reçetesi, epikriz(çıkış özeti), ve istirahat raporları hasta veya yakınına teslim edilir.

Ameliyattan kaç saat önce hastaneye gidilir?

Hastalar tıbbi tanı ve sağlık durumlarına göre ameliyattan bir gün önce ya da ameliyat saatinden 2 saat önce servise kabul edilir.

Taburcu işlemlerini kim yapar?

Mesai saatleri içinde taburculuk işlemleri: Servis Hemşiresince hasta ailesine teslim edilir. Mesai saatleri dışında (16.00’dan sonra, hafta sonları ve resmi tatillerde) taburculuk işlemleri: Hastanın tedavisinin tamamlandığına ve taburcu olması gerektiğine hastanın doktoru/ları karar verir.

Taburcu işlemleri ne kadar sürer?

Faturalama aşamasında mevcut bilgileriniz ve fatura dökümleriniz sigorta yetkilisi tarafından ayrıntılı olarak incelenir ve yapılan işlemlere ödeme onayı verilir. Taburcu işlemleri yaklaşık olarak 1 ila 2 saat içinde tamamlanır.

Hastanın taburculuk raporunda nelere yer verilmelidir?

Hasta Taburculuk Özeti’nde hastanın kontrol tarihi, teşhisi, başvuru nedeni, önemli bulguları, yattığı süre içerisinde uygulanan tedavi ve tetkikler, taburculuk sonrası kullanacağı ilaçlar, diyeti, egzersizi ve hastane iletişim bilgileri yazılı olarak hastaya teslim edilir.

Taburcu olduklarında verilen belgenin adı nedir?

Hastanın tedavisinin tamamlandığına ve taburcu olması gerektiğine hastanın doktoru/ları karar verir. Bu karar hasta ailesine sözlü olarak bildirilir ve hastanın hastanede yattığı sürece kendisine yapılan tüm tetkik, muayene, konsültasyon gibi bilgileri ve ücretlerini içeren “Epikriz” raporu hazırlanarak verilir.

Hastaneye yatış işlemleri nasıl yapılır?

ÜCRETLİ HASTA

 1. Hastanın evrakları hekim tarafından hazırlanır.
 2. Epikriz hastanın hekimi tarafından yazılarak onaylanır.
 3. Klinik tıbbi sekreteri hastanın evraklarının kontrolünü yapar.
 4. Hasta ücretli vezneye ödemesini yapar.
 5. Onaylanmış reçete, çıkış özeti ve istirahat raporları hasta veya yakınına teslim edilir.

Hastanede yatış rapor sayılır mı?

Memurların, hastalıkları sebebiyle yataklı tedavi kurumlarında yatarak gördükleri, tedavi süreleri hastalık izinlerine ait sürelerin hesabında dikkate alınır. İzin süresinin sonunda hastalıklarının devam ettiği resmi sağlık kurullarının raporu ile tespit edilenlerin izinleri bir katına kadar uzatılır.

Taburculuk süreci nedir?

Taburculuk planlaması, hastanın hastaneden ayrılabilmesi ve bakımını evde devam ettirebilmesi için sistemli bir yaklaşımla hastanın hazırlanmasıdır.

Taburculuk eğitiminde neler yapılır?

Taburculuk Yönergeleri: Taburculuk eğitimi; hijyenik bakım gereksinimleri, solunum, beslenme, boşaltım ve dolaşım gereksinimlerinin sağlanması, fiziksel aktiviteleri sağlayabilmeyi, psikososyal desteği içermektedir.

Epikriz raporu nasıl alınır?

Hasta olan bir kişinin hastaneye başvurması ile başlayıp tedavisi ile ilgili yapılan tüm tetkik ve tahlilleri içeren rapora epikriz raporu denir. Bu rapor ilgili sağlık kuruluşlarınca kişinin talebi üzerine verildiği gibi doğrudan sağlık kurulunca da verilebilir.

Ücretli hastanın işlemleri nasıl yapılır?

ÜCRETLİ HASTA UYGULAMASI Ücretli hasta iseniz, muayene, tetkik ve/veya ameliyat ücretini, yatış avansını yatırarak işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Hastanelerimizde göreceğiniz tüm tıbbi hizmetler karşılığında ödemelerinizi makbuz karşılığında yapınız ve işlemleriniz tamamlanıncaya kadar da bu makbuzları saklayınız.

Taburcu Edildi ne demek?

Taburcu, ameliyatı başarıyla tamamlanmış ya da hastalığı tamamen geçmiş hasta anlamına gelir.

Epikriz raporu ne dir?

Epikriz, tıbbi terimler arasında geçen bir ifadedir. Bu rapor, sağlık kuruluşuna başvurulmasından itibaren tutulmaya hemen başlanır. Epikriz raporunda hastanın hastaneye başvurmasından itibaren hasta için yapılan tüm tetkikler, hastaya verilen ilaçlar ve tedavide kullanılan tüm yöntemler epikriz raporu ile belgelenir.