Süresi geçen SGK bildirgesi nasıl verilir?

Yapılan düzenleme ile yasal verilme süresi geçmiş aylık prim ve hizmet belgeleri internet ortamından SGK internet sayfasında bulunan “e-SGK-İşveren-e-Bildirge v.2” menusu üzerinden verilebilmektedir.

SGK Ek iptal bildirge nasıl verilir?

İptal Bildirgeyi e-bildirge ekranından şu şekilde veriyoruz. E-bildirge ekranında Aylık Prim ve Hizmet Belgesi ekranında İptal olan seçeneği tıklıyoruz. Gelen ekranda hatalı bildirdiğimiz personelin bilgilerini girerek bildirgeyi onaylayıp iptal bildirgenin tahakkukunu alıyoruz.

E-bildirge işlemleri nasıl yapılır?

E-Bildirge Girişi Nasıl Yapılır? SGK resmi web sayfasından sisteme giriş yapabilmek için kullanıcı adı, sistem şifresi ve işyeri şifrenizi eksiksiz bir şekilde doldurmanız gerekir. Eğer ki bunları bilmiyorsanız bağlı bulunduğunuz SGK İl Müdürlüğüne gidip başvuru formu doldurup teslim ediniz.

E-bildirge nereden verilecek?

e-Bildirge v.2 uygulamasına “https://ebildirge.sgk.gov.tr/EBildirgeV2” adresinden ulaşılabilmektedir. 2019/Aralık ayı ve önceki ay/dönemlere ait sigortalıların SGK bildirimleri ise daha önce olduğu gibi e-Bildirge sistemi üzerinden bildirilebilecektir.

SGK geriye dönük bildirge düzeltme nasıl yapılır?

Çalışanlar, eksik işlemler ile ilgili olarak Alo 170’i arayabilir ya da bir dilekçe ile bulunduğunuz ildeki SGK’ya başvurabilir. Başvuru üzerine SGK’nın yapacağı denetim ile geriye doğru hizmetlerin düzeltilmesi mümkün olacaktır.

Sgk e bildirge ne zaman son?

Bu nedenle, işverenlerimizin bildirimlerini süresinde yapabilmeleri için Türkiye genelinde 2021 yılı Haziran ayı Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesinin “Sigorta Bildirimleri” ne ilişkin kısmının da son verilme süresi 30 Temmuz 2021 Cuma günü sonuna kadar uzatılmıştır.

SGK ek bildirge ne zaman verilir?

İçinde bulunulan ayın 15’i ile müteakip ayın 14’ü arasındaki çalışmaları karşılığı ücret alan sigortalıların prime esas kazanç ve hizmet bilgilerini içeren Muhtasar Prim ve Hizmet Beyannamesi en geç beyannamenin ilişkin olduğu ayı takip eden ayın 26’sı saat 23.59’a kadar yetkili vergi dairesine verilecektir.

Işçi e bildirge işlemleri nedir?

E-bildirge, işverenlerin çalıştırdıkları işçilerine ait sigorta prim belgelerini internet üzerinden vermeleri ve bildirimlerine ait tahakkuk bedellerini de otomatik ödeme ve internet bankacılığı yoluyla ödeyebilmeleri için Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından oluşturulan bir portaldır.

E bildirge ne zaman verilir?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında sigortalı sayılanlar için Sigortalı işten ayrılış bildirgesinin hizmet akdinin sona erdiği tarihi takip eden 10 gün içerisinde e-sigorta kanalıyla verilmesi gerekmektedir.