Sulh Hukuk Mahkemesince verilen tahliye kararının kesinleşmesi gerekir mi?

Tahliye davasında verilen kararın icra edilebilmesi için kesinleşmesine gerek yoktur. Fakat tahliye davası kararının kiracıya tebliği ile 10 günlük sürenin geçmesi gereklidir.

Mahkeme tahliye kararı nasıl uygulanır?

Tahliye kararının çıkarılması için, mal sahibinin takip talebinde, alacağı kira bedelini göstermesi gerekir. Böylece İcra Dairesi, borçlu kiracıya ihtarlı ödeme emrini gönderebilir. Kiracı 7 günlük itiraz hakkını kullanmazsa, mal sahibi tarafından talep edilen kira borcu ve takip kararı kesinleşmiş olur.

Tahliye taahhüdü nasıl olmalı?

Tahliye taahhüdünün geçerlilik şartları; yazılı olması, kiracının serbest iradesine dayanması ve kira sözleşmesinden sonra kiralananın kiracıya tesliminden sonra imza edilmiş olmasıdır. Yargıtay’ın güncel uygulamalarına göre kira sözleşmesiyle aynı gün imzalanan tahliye taahhütnamesi geçersizdir.

Tahliye kararının kesinleşmesine gerek var mı?

İcra ve İflas Kanunu’nun 269/c maddesinin 3. fıkrası uyarınca İcra Mahkemesince verilen tahliye kararı kesin olmamakla birlikte kararın icrası için kesinleşmeye gerek yoktur. İcra mahkemesi kararının kiracıya tefhimi veya tebliği tarihinden itibaren 10 günlük sürenin geçmesi yeterlidir.

Sulh Hukuk tahliye davası ne kadar sürer?

Tahliye davasında karar duruşması ile Gerekçeli kararın yazılması ve hakim onayından çıkma süresi 30 gündür. Yukarıda yapılan açıklamalar, anlatılan dava aşamaları ile birlikte değerlendirme yapıldığında Tahliye davasının sonuçlanması için belirlenen makul süre 451 gündür.

Kiracı tahliye davası ne kadar sürede sonuçlanır?

Tahliye taahhütnamesi varsa ihtara gerek var mı?

Tahliye taahhütnamesi noter şartı aranmıyor. Tahliye taahhüdü veren ancak buna rağmen evi boşaltmayan kiracılar hakkında dava açılabilmesi veya icra takibi yapılabilmesi için, taahhüt tarihinden 30 gün önce kiracıya ihtar çekilmiş olması gerekiyor.

Tahliye taahhütnamesi hangi durumlarda geçersizdir?

Tahliye taahhütnamesi kira sözleşmesinin imzalanması sırasında yahut imzalanmadan önce verilmişse geçersiz olur.