Sulak alanların kullanım mı?

Sulak alanlar genellikle havzalarda oluştuklarından tortuların çökeldiği havuz işlevi yaparlar ve filtre görevi görürler. Özellikle sazların daha yoğun olduğu sulak alanlar atık suların organik, inorganik ve daha başka zararlı maddelerden arıtılmasında önemli rol oynarlar.

Özel sulak alanlar nelerdir?

Bataklıklar, turbalıklar, taşkın düzlükleri, nehirler, göller, tuzlalar, mangrovlar, deniz çayırı yatakları, mercanlar, gelgit anında altı metreden derin olmayan deniz kıyısı alanları gibi kıyı sulak alanlarının yanı sıra atık su arıtım havuzları ve barajlar gibi insan yapısı sulak alanlar da sulak alan tanımına dahil …

Türkiye’deki sulak alanlara ilişkin temel sorunlar nelerdir?

Türkiye`de kaybedilen sulak alanların miktarı (toplam 236 538 ha.) pek çok Avrupa ülkeleriyle karşılaştırıldığında daha küçük gibi görünse de ülkemizdeki sulak alanların hemen tamamında (su rejimine yapılan müdahaleler, kirlenme, aşırı ve yanlış avlanma, yabancı türlerin atılması gibi nedenlerle) ekolojik dengenin …

Sulak alan değerleri nelerdir?

Sulak alan değerleri üç ana başlıkta toplanabilir: – Çevre kalitesini arttırıcı değerleri, – Biyolojik değerler, – Sosyo-ekonomik değerler. Sulak alanların havza sistemi içinde en önemli fonksiyonlarından biri su kalitesi üzerindeki koruyucu etkisidir.

Sulak Alanların Korunması hangi antlaşma?

2 Şubat 1971 (50 yıl, 256 gün önce.) Ramsar Sözleşmesi (Özellikle Su Kuşları Yaşama Ortamı Olarak Uluslararası Öneme Sahip Sulak Alanlar Hakkında Sözleşme) sulak alanların korunması ve sürdürülebilir kullanımını sağlamayı amaçlayan uluslararası bir sözleşmedir.

Sulak alanlar nasıl korunur?

Sulak alanlar koruma ilkeleri (1) Sulak alanların korunmasında aşağıdaki ilkelere uyulması zorunludur. a) Sulak alanların kirletilmemesi, doğal yapılarının ve ekolojik karakterlerinin korunması zorunludur. Her türlü arazi ve su kullanım planlamalarında, sulak alanların işlev ve değerlerinin korunması gözetilir.

Sulak alan kriteri nedir?

Ramsar Sözleşmesine göre Sulak alanlar; “alçak gelgitte derinliği altı metreyi aşmayan, deniz suyu alanlarını da kapsamak üzere, doğal ya da yapay, sürekli ya da geçici, durgun ya da akar, tatlı, acı ya da tuzlu bütün sular ile bataklık, sazlık, ıslak çayırlar ve turbalıklarˮ olarak tanımlanmaktadır.

Türkiye’deki sulak alanlar nelerdir?

Bunlar şöyle: Manyas Kuş Gölü, Akyatan Lagünü, Gediz Deltası, Göksu Deltası, Kızılırmak Deltası, Kızören Obruğu, Burdur Gölü, Kuyucuk Gölü, Seyfe Gölü, Uluabat Gölü, Meke Gölü, Sultan Sazlığı ve Yumurtalık Lagünü var (Bkz harita 1).

Sulak alanların kurutulması nedir?

Kurutulmuş arazi, deniz, göl veya bataklık gibi sulak alanlardan suyun uzaklaştırılması ile elde edilen topraklardır. Kurutulan sulak alanlar ekosistem açısından oldukça önemli yerlerdir: Tropikal bölgelerden sonra en büyük organik madde üreten alanlardır.

Türkiyedeki sulak alanlar nelerdir?

Akyatan Gölü Adana.

 • Burdur Gölü Burdur.
 • Gediz Deltası İzmir.
 • Göksu Deltası Mersin.
 • Kızılırmak Deltası Samsun.
 • Kızören Obruğu Konya.
 • Kuyucuk Gölü Kars.
 • Manyas (Kuş) Gölü Balıkesir.
 • Sulak alanlara ne denir?

  Dünyada sulak alanların korunmasıyla ilgili kabul edilen uluslararası belgeler nelerdir?

  Manyas Gölü / Bandırma Özellikle, su kuşları yaşama ortamı olarak uluslararası öneme sahip sulak alanların korunması hakkında sözleşme; (Ramsar Sözleşmesi) 1971 yılında İran’ın Ramsar şehrinde birçok ülke tarafından imzalanmış, ülkemiz ise 1994 yılında sözleşmeyi imzalayarak taraf olmuştur.