Suç uydurma suçu ne demek?

Suç uydurma suçu, işlenmediği bilinen bir suç nedeniyle adliyenin meşgul edilmesini cezalandıran bir soyut tehlike suçudur (TCK md.271). Fail, polis, jandarma veya savcılık gibi yetkili makamlara işlenmediğini bildiği bir suçu işlenmiş gibi ihbar veya şikayet ederse, suç uydurma suçu meydana gelir.

Şikayet süresi ne kadar?

(1) Soruşturulması ve kovuşturulması şikayete bağlı olan suç hakkında yetkili kimse altı ay içinde şikayette bulunmadığı takdirde soruşturma ve kovuşturma yapılamaz. (2) Zamanaşımı süresini geçmemek koşuluyla bu süre, şikayet hakkı olan kişinin fiili ve failin kim olduğunu bildiği veya öğrendiği günden başlar.

Meraya ev yapmak suç mu?

Meraya Ev Yapmanın Cezası Köy tüzel kişiliğine ait olduğunu veya ortak yararlanmasına terk edilen mera zapt edilerek ev yapılması halinde faile 6 aydan 3 yıla kadar hapis ve 1000 güne kadar adli para cezası verilecektir.

Asılsız ihbarın cezası nedir?

İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun 28. maddesinin son fıkrasında “112 Acil Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak suretiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre il valileri tarafından 250 Türk Lirası idari para cezası verilir.

Suç uydurma suçu memur olmaya engel midir?

Bir kimse kasıtlı olarak işlemiş olduğu suçtan 1 yıl veya 1 yıldan daha fazla hapis cezası alır ise devlet memuru olamayacaktır. Eğer bu kişi memur ise memurluğuna son verilecektir. Ancak suç uydurma suçundan verilecek 1 yıldan daha uzun hapis cezası memurluğa engeldir.

Köy Merasından kimler faydalanır?

Suçun mağduru meradan yararlanma hakkı olan herkestir. Meranın kullanma hakkı sahibi köy tüzel kişiliği ve meranın sahibi Hazine de suçtan zarar görendir.

Mera arazisi nasıl satın alınır?

Meraların satın alınabilmesi için tapu sicilinde Hazine (milli emlak) adına tescil edilmesi gerekir. Bu tescil yapılmadan meraların satışı mümkün değildir. Çünkü Mera Kanunu, meraların tahsis amacı değiştirilmedikçe başka amaçla kullanılmasını yasaklamaktadır.