SSK ve SGK aynı şey mi?

Sosyal Sigortalar Kurumu, yani SSK, yalnızca bir işverene bağlı çalışmak kaydı ile gelir elde eden kişilerin sigorta primlerini kapsar. Bu çalışanların sigorta primi ödemelerinden işveren sorumlu olur. Buna göre, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı artık ayrı ayrı birimler olmaktan çıkarak hepsi SGK çatısı altında birleşir.

Sosyal sigorta nedir kısaca?

CEVAP 1: Sosyal güvenlik; gelirleri ne olursa olsun, kişilere belirli sosyal riskler (iş kazası, meslek hastalığı, hastalık, analık, malullük, yaşlılık, ölüm, işsizlik) karşısında gelir ve sağlık güvencesi sağlama görevini yerine getiren uygulamalar topluluğudur.

Sosyal güvenceler nelerdir?

Sosyal güvenlik, insanların gelirlerine bakılmaksızın toplum huzurunu ve refahını bozan sosyal tehlikelerin verdiği zararlardan “insan hakkı” ve esas itibariyle de “devlet görevi” olarak primli ya da primsiz sistemlerin kullanılması, kişilerin sosyal tehlikelerin zararlarından kurtarılma güvencesidir.

SGK hangi kapsamda yer alır?

Bu kapsamda 4a SSK prim ödeyenleri ve bir işyerinde sözleşmeli çalışanları, 4b hizmet akdine bağlı olmaksızın isteğe bağlı sigorta yaptırıp prim ödeyenleri ve eski BAĞ-KUR’luları, 4c ise eski sistemde Emekli Sandığı’na bağlı çalışan devlet memurlarını kapsar.

SSK Ne zaman SGK oldu?

Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK), Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı bir sosyal güvenlik kurumuydu. 16 Mayıs 2006 tarihinde kabul edilen 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına bağlı Türkiye Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik …

Hangi sigorta kolu devletler bakımından kuruluşa en kolay sigorta koludur?

Öte yandan, çalışanın öncelikle korunması düşüncesi iş kazaları ve meslek hastalıkları sigortasının kuruluşunu kolaylaştırmaktadır. Devletler bakımından kuruluşu en kolay sigorta kolu iş kazaları ve meslek hastalıkları sigorta koludur.

Sosyal sigorta türleri nelerdir?

Kaza sonucu ölüm ve parçalama sigortası

 • Diş sigortası
 • Sakatlık sigortası (Tam daimi maluliyet sigortası)
 • Gelir koruma sigortası
 • Uzun süreli bakım sigortası
 • Ulusal sağlık sigortası
 • Ödeme koruma sigortası
 • Göz sigortası
 • Sosyal güvenlik anlami nedir?

  Sosyal güvenlik kavramı, terim anlamı ile; toplum hâlinde yaşamaktan kaynaklanan tehlikeler de dâhil olmak üzere insanın karşı karşıya bulunduğu tehlikelerin ekonomik sonuçlarına karşı emniyet sağlanmasını ifade eden bir kavramdır.

  Sosyal güvencem var mı nasıl öğrenebilirim?

  E-devlet sistemine şifreniz ya da mobil imzanız ile giriş yaptıktan sonra sağ üstte yer alan arama kutucuğuna “GSS Borç Dökümü” yazarak arama yaptığınızda karşınıza ilk çıkan Genel Sağlık Sigortası Tescil ve Prim Borcu Sorgulama linkine tıklayarak sorgulama sayfasına ulaşabilirsiniz.

  Sosyal Tehlike kavramı nedir?

  yaşamaktan ve canlı yaratılmasından kaynaklanan tehlikelerdir. Her tehlike sosyal güvenliğin konusu olamaz. Tehlikelerle karşılaşıldığında ekonomik bakımdan gelir azalması, gider artışı, gelir kesilmesi gibi iktisadi bakımdan anlamlı ya da birden çok sonuç (zarar) ortaya çıkmalıdır.

  SGK kimlere verilir?

  Kimler SGK’lıdır?

  • Bir işverenin emrinde hizmet akdiyle çalışanlar,
  • Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,
  • Kamu idarelerinde kamu görevlisi olarak çalışanlar,
  • Tarımda kendi nam ve hesabına bağımsız çalışanlar,
  • Tarımda hizmet akdiyle süreksiz çalışanlar,
  • İsteğe bağlı sigorta primi ödeyenler sigortalılık kapsamındadır.