Spor kulüplerine yardım vergiden düşer mi?

gelir veya kurum kazancından indirilir. Bu düzenlemelere göre spor kulübü dernekleri ile yapılan sponsorluk sözleşmelerine istinaden yukarıda yapılacak sponsorluk harcamaları harcamanın yapıldığı yıl gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek sureti ile kurum kazancından indirilebilecektir.

Spor salonları vergiden muaf mı?

İdman ve spor faaliyetlerinde bulunan anonim şirketler ise sadece idman ve spor faaliyetinde bulunmaları kaydıyla kurumlar vergisinden muaf olacaktır.

Sponsorluk vergiden düşer mı?

Sponsorluk Yönetmeliği kapsamında ayni ya da nakdi olarak yapılan harcamalar, kurumlar vergisi mükelleflerince harcamanın yapıldığı yılda indirim olarak dikkate alınabilecektir. Gerçek ve tüzel kişiler, süresiz bir şekilde sponsor olamayacakları gibi; bunların herhangi bir şekilde vergi borçları da bulunmamalıdır.

Profesyonel spor kuruluşlarına yapılan sponsorluk harcamalarının ne kadarı kurumlar vergisi matrahından indirilebilir?

Kurumlar Vergisi Kanununun 10/b madde düzenlemesi ile 13.3

Dernekler tabela vergisi öder mi?

Kurumlarla ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 17 numaralı fıkrası uyarınca, genel menfaatlere yararlı dernekler, her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi kendileri tarafından ödenmesi gereken kağıtlar bakımından damga vergisinden muaftır.

Sporcu transferi ticari kazanç mıdır?

Sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan menfaatlerin vergilendirilmesi bunlardan birisidir. Spor kulüplerince, sporculara transfer ücreti veya sair adlarla yapılan her türlü ödemeler ücret sayılarak Gelir Vergisi Kanunu’na göre vergiye tabi tutulmaktadır.

Sponsorluk harcamaları nelerdir?

Sponsorluk harcamaları, ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olmayan veya ilişkisi ölçülemeyen, sosyal amacı öne çıkan harcamalardır.

Reklam giderleri vergiden düşer mi?

Görüldüğü gibi reklam harcamaları kurum kazancının tespitinde doğrudan indirim konusu yapılabilirken; sponsorluk harcamaları ancak ilgili dönemde kazanç oluşması durumunda indirilebilmektedir.