Sponsorluk mu reklam mı?

Sponsorluk harcamaları ile reklam harcamaları arasındaki farka kısaca değinmek gerekirse; sponsorluk harcamaları, ticari kazancın elde edilmesi ile doğrudan ilişkili olmayan veya ilişkisi ölçülemeyen, sosyal amacı öne çıkan harcamalar iken; reklam harcamaları ise, doğrudan ticari fayda sağlayan ve kurumun tanıtımını …

Sponsorluk harcamaları gider yazılır mı?

Sponsorluk Yönetmeliği kapsamında ayni ya da nakdi olarak yapılan harcamalar, kurumlar vergisi mükelleflerince harcamanın yapıldığı yılda indirim olarak dikkate alınabilecektir. Gerçek ve tüzel kişiler, süresiz bir şekilde sponsor olamayacakları gibi; bunların herhangi bir şekilde vergi borçları da bulunmamalıdır.

Sponsorluk ve reklam Arasındaki Farklar Nelerdir?

Reklam, bir şirketin en etkili pazarlama ve tanıtım aracıdır. Bir diğer fark ise sponsorlukta firmanın dışındaki ürün, faaliyet ön planda iken reklamda tamamen firmanın ürünü veya hizmeti ön plandadır. Sponsorluk harcamalarında karşı taraf kar amacı gütmeyen bir kurum iken, reklamda karşılıklı kar elde etme vardır.

Sponsorluk Anlaşması nedir?

Taraflarını destekleyen (sponsorluk veren, sponsor) ve desteklenin (sponsorluk alan) oluşturduğu, konusu para, ayni edim, veya hizmet edimi olan ve amacın destekleyenin edimiyle desteklenenin faaliyetini/organizasyonunu yerine getirmek olduğu sözleşmeler sponsorluk sözleşmeleridir.

Öğrencilere verilen burslar gider yazılabilir mi?

Öğrenci burslarının gider yazılması Öğrencilere verilen burslar esas olarak sosyal sorumluluk gereği yapılan ödemeler. Bu niteliğiyle burslar, gerçek kişilere yapılan bağış niteliğinde ve gelir veya kurumlar vergisi matrahından indirilmesi olanağı yok.

Reklam tanımı nedir?

Reklam, “insanları gönüllü olarak belli bir davranışta bulunmaya ikna etmek, belirli bir düşünceye yöneltmek, dikkatlerini bir ürüne hizmete, fikir ve kuruluşa çekmeye çalışmak, onunla ilgili bilgi vermek, ona ilişkin görüş ve tutumlarını değiştirmelerini veya belirli bir görüşü ya da tutumu benimsemelerini sağlamak …

Burs vergiden düşer mi?

Öğrencilere verilen burslar esas olarak sosyal sorumluluk gereği yapılan ödemeler. Bu niteliğiyle burslar, gerçek kişilere yapılan bağış niteliğinde ve gelir veya kurumlar vergisi matrahından indirilmesi olanağı yok. Burs verilen kişinin okulu bitirdikten sonra işletmede çalışacağını öngören bir sözleşme düzenlenmesi.

Sponsor olmak ne işe yarar?

Sponsorluk, bir kurumun, kurumsal ve pazarlama amaçlarına yönelik, katılmakta yarar gördüğü olay ve etkinliklere para vererek ya da o olay, etkinlik için gerekli olan araç / malzeme gibi materyal donanımını sağlayarak desteklemesidir. Sponsorluk bir halkla ilişkiler aracı olarak da görülmektedir.

Kurumların sponsorluk amaçları nelerdir?

Kurum ya da kuruluşun adını hedef kitlelere duyurmak. Kurum kimliğini güçlendirmek. Kurum imajını güçlendirmek. Halkın takdirini kazanmak (güven hissi oluşturmak)

Sponsorluk biçimleri nelerdir?

Sponsorluk Çeşitleri Nelerdir?

  • Ayni Sponsorluklar.
  • Maddi Sponsorluklar.
  • İsim Sponsorlukları
  • Ana Sponsorluk.
  • Resmi Sponsorluk.
  • Ürün veya Hizmet Sponsorluklar.
  • Spor. Bireysel Sporcular ve Spor Takımlarının sponsorluk anlaşmalarıdır.
  • Etkinlik / Proje.

Üniversite öğrenciye verilen burs gider yazılır mı?

İhtiyacı olan öğrencilere eğitim masraflarının karşılanması amacıyla karşılıksız olarak verilen burslar, yukarıda sayılan şartlar dahilinde gelir veya kurumlar vergisi matrahlarının tespitinde gider olarak dikkate alınabilecektir.