Sözcük eş anlamlı kelime nedir?

Eş Anlamlı (Anlamdaş) Sözcükler Aynı varlığı, kavramı veya durumu ifade eden, yazılışları ve söylenişleri farklı, anlamları aynı olan sözcükler, eş anlamlı sözcüklerdir. Eş anlamlı sözcükler, dilimize yabancı dillerden girmiş sözcüklerin bizdeki karşılıklarıyla kurdukları ilişkiden doğmuşlardır.

Sorunun eş anlamlısı nedir?

SORU EŞ ANLAMLISI Soru sözcüğüne ait eş anlamlı kelimeler istifham ve sual sözcükleridir. Bu kelimeler birbiri yerine kullanılabilir.

Kalp kelimesinin eş anlamı nedir?

İlk anlamıyla kalp, göğüs boşluğunda bulunan ve kan akışını düzenleyen hayati bir organdır. Kalp kelimesinin mecazi anlamları ise sevgi, gönül, duygu ve histir. Kalp kelimesinin eş anlamı olan sözcükler arasında yürek başta olmak üzere sevgi, his, duygu, gönül, hatır vardır.

Eş anlamlı cümleler nelerdir?

Eş Anlamlı Cümle Nedir? İki farklı cümle aynı anlamı karşılıyorsa, bu cümlelere eş anlamı cümle denir. Eş anlamlı cümleler genel olarak eş anlamlı kelimelerle oluşturulur. Anlamdaş cümleler ismi de verilir.

Eş sesli kelimeler nelerdir?

Yani ses kalıbı aynı olan bu sözcüklerin karşıladıkları kavramlar tamamen farklıdır. Eş sesli kelimeler: Aç, alay, bin, ay, atlet, at, bel, boğaz, çay, cilt, bağ, diz, dil, dolu, ekmek, hayır, güç, koca, kazan, koy, ekmek, iç, in, pazar, ocak, soluk, satır, sağ, yaz, yat, yaş, yar, yüz, sıra.

Soru cevap eş anlamlı mı?

Cevap kelimesinin zıt anlamlısı nedir sorusunun cevabı soru ve sual kelimeleridir. Soru ve sual kelimeleri aynı anlamı taşır. Bu iki kelime de cevap kelimesine karşıt anlam olarak kullanılabilir. Soru ve sual kelimeleri cevap kelimesinin zıt anlamlarıdır.

Yemek eş anlamlısı nedir?

Yemek kelimesinin, en çok kullanılan eşanlamlısı ‘aş’ kelimesidir. Ayrıca yemek yeme, yiyecek, lokma, ısırmakta anlamdaşı olarak karşımıza çıkar.

Kalp ve yürek eş anlamlı mıdır?

Yürek kelimesinin birden çok eş anlamlısı bulunmaktadır. Bunlar arasında ‘kalp’ ve ‘cesaret’ ve ‘gönül’ en çok kullanılan sözcüklerdir.

Yürek ve kalp nedir?

Kalp veya yürek (Arapça: قلب kalb; Latince: cor ; Yunanca: Καρδιά = kardia), kalp kası olarak bilinen özel bir tip çizgili kastan oluşmuş, içi boş, kendiliğinden kasılma özelliğine sahip kuvvetli bir pompa.