Soyadı değişikliği kaç kez yapılabilir?

Soyadı Değişikliği Davası Kaç Kere Açılabilir? Bu davanın sadece bir kez açılabileceğine ilişkin kanun hükmü Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir. Bu sebeple artık birden fazla soyadı değiştirme davası açılabilmektedir. Yani soyadı değişikliği davası açmak için bir sayı sınırlaması konulmamıştır.

Çocuğun soyadı değiştirilmesi davası kime karşı açılır?

Evlilik birliği içinde doğan çocuğun, doğumla kazandığı “aile soyadının” annenin bekarlık soyadı ile değiştirilmesi davası aile hukukuna dayanmakta olup, böyle bir uyuşmazlığın aile mahkemesinde çözümlenmesi gerekir.

Boşandıktan sonra soyadı değişikliği ne zaman değişir?

Boşandıktan Kaç Gün Sonra Kimlik Nüfus Cüzdanı Değişir. Boşanma kararının duruşmada verilmiş olmasından yaklaşık 20 – 40 gün sonra gerekçeli karar yazılır. Bu kararın taraflardan birinin talebi ile tebliğ ettirilmesi gerekir.

Soyadi Degisikliginde baba Mirasindan mahrum kalınır mı?

Soyadı Değişikliği ve Miras Üzerindeki Etkisi Şunu belirtmeliyiz ki “babamın soyadını taşımak istemiyorum” deyip veya başka bir sebeple soyadının değiştirilmesi halinde kişinin mirasçılık durumunda herhangi bir değişiklik söz konusu olmayacaktır. Dolayısıyla kişinin yasal mirasçılığı devam edecektir.

Isim değişikliği davası kime karşı açılır?

İsim değiştirme davasında dava kime karşı açılır? İsim değiştirme davaları kural olarak hasımsız olarak açılsa da uygulamada davalı olarak Nüfus Müdürlüğünün gösterilmesi gerekmektedir. Davayı açan kişinin, ikametgahının bulunduğu Nüfus Müdürlüğü davalı olarak belirtilmelidir.

Soyadı değiştirme dilekçesi nereye verilir?

Soyadı değiştirme davasında yetkili mahkeme davacının ikametgahının bulunduğu yer mahkemesidir. Görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemeleridir. Soyadını değişmek isteyen kişi yazılı bir dilekçe ile yetkili Asliye Hukuk Mahkemesine başvurmalıdır. Dava dilekçesinde davalıyı nüfus müdürlüğü olarak göstermelidir.