Sosyal yardımlardan gelir vergisi kesilir mi?

Gelir Vergisi Kanunu’na göre, işverence çalışanlara ölüm, engellilik ve hastalık sebebiyle verilen tazminat ve yardımlar ile işsizlik ödeneği ve işe başlatmama tazminatının gelir vergisinden muaf olduğu vurgulandı.

Fazla çalışma ücretinden gelir vergisi kesilir mi?

Fazla Mesai Ücretinden Hangi Kesintiler Yapılır? Fazla mesai ücretinden sosyal sigortalar primi, işsizlik sigortası primi, gelir ve damga vergisi kesilir.

Primler gelir vergisine tabi mi?

Prim, İkramiye ve Benzeri Ek Ödemeler Prim ödemesi ile ilgili anlaşma mutlaka iş sözleşmesi veya eklerinde yer almalıdır. Türkiye’de prim, ücret gibi değerlendirilir ve temel ücretin üzerine eklenerek vergiye tabi tutulur. Yine çeşitli istisnalar olsa da sosyal güvenlik primi de hesaplanmalıdır.

Emekli ikramiyesinden gelir vergisi kesilir mi?

Buna göre, Bay (B)’ye 1475 sayılı Kanun kapsamında hesaplanarak ödenen ve en yüksek Devlet memuruna ödenen azami emeklilik ikramiyesinin (5.001,76×10=) 50.017,60 TL’nin altında kalan 40.000 TL kıdem tazminatının tamamı, gelir vergisinden istisna edilecektir.

Memur mesai ücretinden vergi kesilir mi?

Kamu çalışanlarına da fazla çalışmaları için fazla çalışma (mesai) ücreti ödenmektedir. Fazla mesai ödemeleri de bir “ücret” olup, vergiye tabi tutulmaktadır. Böylelikle gelir vergisi matrahları, gelir dilimleri yükseldiğinden fazla vergi ödemek durumunda kalmaktadırlar.

Fazla mesai ücreti net mi brüt mü?

Öncelikle ilk bilmemiz gereken, 1 saatlik normal mesai ücretinin brüt maaş üzerinden hesaplanıyor olduğu. Basitçe formülize edersek; brüt maaşın önce 30’a ardından da 7,5’e bölünmesi ile 1 saatlik mesai ücretine ulaşıyoruz. Brüt maaş / 30 / 7,5 ile kolaylıkla 1 saatlik mesai ücretini buluyoruz.

Gelir Vergisi matrahından neler düşülür?

Ticari kazançtan indirim konusu yapılabilecek hususlar şunlardır;

  • Hayat/Şahıs sigorta primleri,
  • Eğitim ve sağlık harcamaları,
  • Bağış ve yardımlar,
  • Sponsorluk harcamaları,
  • Ar-Ge harcamaları,
  • Doğal afetler ile ilgili ayni ve nakdi bağışlar,

Verilen ikramiyeden vergi kesilir mi?

iddaa ve Spor Toto kuponları ile kazanılan ikramiyeler 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren 7.703,00 TL’nin altında ise Veraset ve İntikal vergisinden muaf tutulur. İkramiye bu tutarın üstünde ise 7.703,00 TL’den fazla olan tutar için %20 oranında vergi uygulanır.