Sosyal hizmetlerde kullanilan yöntem ve teknikler nelerdir?

Sosyal hizmetin temelde kullandığı üç yöntem bulunmaktadır. Bunlar Bireylerle Sosyal Hizmet, Gruplarla veya Ailelerle Sosyal Hizmet ve Toplumla veya Örgütlerle Sosyal hizmettir.

Bireyle çalışma ne demek?

Bireyle sosyal hizmet; kişinin sorunlarını çözmek ve sosyal ilişkilerini geliştirmek için kullanılan en eski ve en gelişmiş sosyal hizmet yöntemlerinden biridir. Kişinin sorunlarını çözerek toplum içinde daha iyi işlev kazanabilmesine ve kendi kapasitesine erişebilmesine yardımcı olmayı amaçlar.

Sosyal Hizmetler Bölümü mezunları nerede çalışır?

Sosyal Hizmetler Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?

 • Devlet Planlama Teşkilatı,
 • Aile Araştırma Kurumu,
 • Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü,
 • Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları,
 • Çocuk Esirgeme Kurumları,
 • Cezaevleri,
 • Çocuk Mahkemeleri,
 • Emekli Sandığı,

Sosyal hizmet ilkeleri nelerdir?

Sosyal hizmet mesleğinin temel değer- leri ve ilişkili ilkeleri 6 bölümden oluş- maktadır (Reamer, 2006: 251-255).

 • Değer: Hizmet.
 • Değer: Sosyal Adalet.
 • Değer: Bireylerin Değer Yargıları
 • Değer: Dürüstlük.
 • Değer: Yeterlik.

Sosyal hizmette müdahale aşamaları nelerdir?

Planlı müdahale süreci, tanışma, ön değerlendirme, planlama, uygulama, son değerlendirme, sonlandırma ve izleme olmak üzere yedi aşamadan oluşmaktadır.

Sosyal inceleme ne demek?

Sosyal çalışma bakış açısıyla, gözlem, görüşme teknikleri de dâhil vakaya göre sosyal hizmet uzmanınca seçilecek yöntem ve teknikler işe koşularak yapılacak inceleme ve değerlendirme çalışmalarını içerir. Bir başka deyişle sosyal inceleme aynı zamanda mesleki müdahalelerin de yapıldığı bir sosyal çalışma etkinliğidir.

Bireylere sosyal hizmet uygulamasında yapılan ilk görüşmenin içeriği nedir?

İlk görüşmede sosyal hizmet uzmanı müracaatçının çevresi hakkında bilgi edinir. Bu çevre içinde aile, arkadaşlar, iş ortamı, sosyal çevre hakkında bilgiler bulunur. Sosyal hizmet uzmanı müracaatçıyı, müracaatçı da sosyal hizmet uzmanını tanımaya çalışır.

2 yıllık sosyal hizmetler bölümü mezunları nerelerde çalışabilir?

Sosyal Hizmetler Bölümü mezunları, kamu kurumlarında ve özel kuruluşlarda çalışma imkanı buluyor. Resmi kurumlarda ve memur statüsünde görev yapmak isteyen kişilerin KPSS’ye girerek yeterli puan alması gerekiyor. Fakat özel sektörde çalışmak için KPSS şartı aranmıyor.

Sosyal Hizmetler ataması var mı?

Sosyal hizmet bölümünden mezun olan lisans mezunları sözleşmeli sosyal çalışmacı kadrolarını tercih edebilmiştir. Sağlık Bakanlığı tarafından 2016 – 2020 yılları arasında; KPSS 2016/3, 2016/6, 2016/7, 2017/3, 2017/5, 2018/4, 2018/5, 2019/4, 2019/6, 2019/7, 2020/4 ve 2020/5 olmak üzere toplam 12 atama yapılmıştır.

Sosyal inceleme görüşmesi nedir?

Sosyal hizmet uygulaması süresince yapılan ve yapılacak olan faaliyetleri resmi bir içerik kazanması için sosyal çalışmacılar tarafından bir uzmanlık çerçevesinde oluşturulan forma “Sosyal İnceleme Raporu” denilmektedir.

Yargılayıcı olmayan yaklaşım ilkesi nedir?

Yargılayıcı Olmayan Tavır İlkesi Bu ilke, suçlu ya da suçsuz bulmayı veya gereksinim ve sorunların ortaya çıkmasında müracaatçının sorumluluk derecesini dışlayarak sosyal hizmet uygulamasını gerçekleştirme anlamına gelir. Bireyle sosyal hizmet ilişkisinin kalitesi, yargılayıcı olmayan tavır ile belli olur.