Sosyal güvenlik konusunda ortaya çıkabilecek riskler nelerdir?

Adı geçen sözleşmeyle belirlenen riskler şunlardır: Hastalık, Analık, Sakatlık, Yaşlılık, İş kazası ve Meslek hastalığı, ölüm (sağ kalan hak sahiplerinin korunması), Ailevi yükler, İşsizlik.

Sosyal güvenlik faaliyetlerini hizmet ettiği amaçlar nelerdir?

Sosyal güvenlik devletin görevi, yurttaşın hakkıdır. Sosyal güvenliğin temel amacı bireyleri karşılaşacağı sosyal risklere karşı korumak ve bu risklerle karşılaştıkları zaman etkileri en aza indirmektir.

Hangisi sosyal ekonomik sosyal güvenlik tehlikelerinden biri olarak kabul edilir?

Aile Gelirinin Yetersizliği: Herhangi bir çalışma gücü kaybı veya gelir kesilmesi söz konusu olmamakla birlikte, aile fertlerinin sayısına bağlı olarak ortaya çıkan aile gelirinin yetersizliği (fakirlik, muhtaçlık) bir sosyal güvenlik tehlikesi olarak kabul edilmiştir.

Tehlikelerle mücadele yolları nelerdir?

Tehlikenin zararlarına karşı yürütülen mücadele, ferdî (bireysel) mücadele, toplu mücadele ve devletin mücadelesi olarak üç şekilde gerçekleştirilir. Ferdî (Bireysel) Mücadele, tehlikenin zararlarına karşı mücadelenin de ilk safhasını oluşturur.

Mal varlığında eksilmeye neden olan risk?

Sosyal risk, ne zaman gerçekleşeceği bilinmemekle beraber, ileride gerçekleşmesi muhtemel veya muhakkak olan ve buna maruz kalan kişinin malvarlığında eksilmeye neden olan tehlikedir. Bu özelliği ile sosyal risk tehlike kavramından daha dar bir anlama sahiptir.

Bireysel sosyal güvenlik teknikleri nelerdir?

A.Bireysel Sosyal Güvenlik Teknikleri Bireyin başkalarından yardım ve destek almaksızın, tek başına kendi sosyal güvenliğini sağlamak amacı ile geliştirdiği teknikleri ifade eder. Bireysel sosyal güvenlik tekniklerinin temeli tasarrufa dayanır.

Sosyal güvenlik sisteminin temel özellikleri nelerdir?

Sosyal güvenlik sistemlerinin iki ana fonksiyonu vardır; birincisi, yeniden dağıtım yolu ile yoksulluğun giderilmesi; ikinci fonksiyonu ise, emeklilik güvencesidir. Ülkemizde sistem ile ilgili tartışma, bu fonksiyonların ne kadar yerine getirildiği ile ilgili olarak başlatılmamıştır.