Sosyal güvenlik açısından yaşlılık nasıl ifade edilir?

ve çalışma yaşamı bakımından ise yaşlılık, bir insanın çalışma performansının ve verimliliğinin azaldığı ve emekli olduğu dönem şeklinde ifade edilmekte ve genellikle sınırı 60 veya 65 yaş dilimlerinde kabul edilmektedir (Yaşlı Sağlığı, 2002: 8).

Ülkemizde yaşlı nüfusa sunulan bakım hizmetleri nelerdir?

Bu kurumlar tarafından sunulan hizmetler şunlardır: Yatılı Bakım Kuruluşları; Huzurevleri, Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri….Gündüzlü Sosyal Hizmet Kuruluşları;

 • Yaşlı Hizmet Merkezi.
 • Gündüzlü Bakım Merkezi.
 • Evde Bakım Hizmetleri.

Yaşlı refahı alanında verilen hizmetler nelerdir?

Yaşlılara parasal anlamda destek sağlamak için özel vergi indirimleri, ulaşımda ücretsiz; sinema, tiyatro, berber, çamaşırhane v.b. yerlerde indirimli hizmetler sunulmaktadır. Sağlık ve Sosyal Bakım Hizmetleri: Yaşlı refahına yönelik hizmetlerin bir diğeri de sağlık ve sosyal bakım hizmetleridir.

Yaşlı bireylerin karşılaştığı sosyal sorunlar nelerdir?

Yaşlıların karşılaştığı sosyo-kültürel sorunların başında; aile yapısındaki değişimler, rol ve statü kaybı, yalnızlık, mekan ve barınma sorunları, ulaşım, kentsel yaşama uyum sağlayamama, kuşaklararası çatışma gibi nedenler sayılabilir.

Yaşlı Dayanışma Merkezleri nedir?

Yaşlı Dayanışma Merkezleri: Yatılı kurum bakımı ihtiyacı olmayan, evlerinde yalnız ya da ailesi ile yaşayan yaşlıların sosyal ve psikolojik ihtiyaçlarını karşılamak için açılmış gündüzlü kuruluşlardır.

Türkiye’de yaşlılara yönelik sosyal hizmetler nelerdir?

Sosyal Hizmetler Yaşlı bireylere yönelik kurumsal bakım hizmetleri; huzurevleri, huzurevi yaşlı bakım ve rehabilitasyon merkezleri, yaşlı hizmet merkezleri ve yaşlı dayanışma merkezleri tarafından sunulmaktadır.

Yaşlı bakım hizmetleri nelerdir?

Huzurevi ile Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Mer- kezlerinde yaşlılara götürülen hizmetler; barınma, sağlık, psiko-sosyal destek kapsamında psikolojik ve sosyal kay- naklı sorunlarının çözümünde yardımcı olunması, sosyal ilişkilerinin geliştirilmesi zamanlarının değerlendirilmesi, aktivitelerinin devamının …

Geriatrik rehabilitasyon kapsamında yaşlı bakım teknikeri neler yapabilir?

Geriatrik rehabilitasyonda neler yapılmalıdır?

 • Yaşlı bireyi diğer insanlarla bütünleştirmek, sosyalleştirmek için ortam oluşturmak,
 • Yaşlının kondisyonunu geliştirip, fiziksel kapasitesini artırmak,
 • Günlük aktivitelerini uygulayabilmek için gerekli olan kas kuvvetini sağlamak,

Türkiyede yaşlılara sunulan hizmetler nelerdir?

Ülkemizde evde bakım hizmetine ilişkin ilk hazırlık çalışmaları 2009 yılında başlatılmıştır ve bu kapsamda yaşlılara, kahvaltı hazırlama, yemek ve ütü yapma, ev ve mutfaklarını düzenleme, öz bakım ve banyo yaptırılması, hastalandıklarında hastanede refakat etme gibi hizmetler sunulmaktadır.

Huzurevindeki sosyal hizmet uzmanı ne iş yapar?

Sosyal hizmet uzmanı, yukarıda ifade edilen mesleki uygulama esasları çerçevesinde yaşlı insanların ihtiyaçlarının tespiti, değerlendirilmesi, bakımı planlama ve gözden geçirme, bireylerin ihtiyaçları, beklentileri ve koşullarına yönelik destek verme ve risklerin yönetimi süreçlerini gerçekleştirir.

Yaşlılık hastalıkları isimleri nelerdir?

Yaşlılıkta Görülen Hastalıklar

 • Kemik Erimesi – Osteoporoz nedir?
 • Tansiyon.
 • Romatizma.
 • Vertigo.
 • Şeker (Diyabet)
 • Kolesterol.
 • Göz Tansiyonu.
 • Felç

Toplumsal sorunlar nelerdir?

Dünyada ve ülkemizde pek çok toplumsal sorun yaşanmaktadır. İşsizlik, yoksulluk, salgın hastalıklar, trafik, göç, çarpık kentleşme, israf, çevre kirliliği, çocuk istismarı, kadına şiddet, futbolda şiddet vb. bunlardan sadece bir kısmıdır diyebiliriz.