Sorumluluk poliçeleri nelerdir?

Sorumluluk sigortası; sigortalıyı, sigortalının aile bireylerini ya da çalışanlarını çeşitli ihmal durumlarında doğabilecek maddi ve bedensel zararlara karşı güvence altına alan bir sigorta türüdür.

Mesleki sorumluluk ne demek?

Mesleki sorumluluk sigortası, insanlarla daha fazla mesai ilişkisinde bulunan ve görev alanı gereği hizmet sunarken zarar verme riskine açık olan doktor, avukat, mühendis, eczacı, mimar, mali müşavir gibi meslek sahibi kişilerin, mesleki çalışmaları esnasındaki yanlış ya da eksik işlemleri sonucunda oluşabilecek zarar …

Mesleki sorumluluk sigortaları nedir?

Mesleki Sorumluluk Sigortaları (“MSS”) avukat, muhasebeci, mali müşavir, eczacı, doktor, mühendis gibi mesleklerin icrası sırasındaki yetersiz ve hatalı işlemler sonucunda, üçüncü kişilere verilecek zararların tazmini için kullanılan bir sigorta türüdür.

Avukat mesleki sorumluluk sigortası neleri kapsar?

doğan zararlar nedeniyle yargı kararıyla ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde temin eden bir üründür.

Kişisel sorumluluk teminatı nedir?

Ancak kişisel sorumluluk sigortası sizi bilmediğiniz ve istemeyerek verdiğiniz zararlarda hakkınızı korur ve sizi üçüncü kişilere karşı güvence altına alır. Yani oluşabilecek maddi manevi zararlarda sizi yükümlülükten koruyarak hak sahiplerine gereken tazminat ödemelerini yapar.

Sorumluluk Sigortası özellikleri nelerdir?

Sorumluluk Sigortaları

  • İşverenin hukuki sorumlulukları sebebiyle zor durumda kalmasını engeller.
  • İş kazası sonucu işçi ve işçinin hak sahipleri tarafından işverenden talep edilen tazminatları karşılar.
  • İş kazası nedeniyle SGK tarafından işverene açılan dava sonucu ödenecek tazminatları karşılar.

Mesleki sorumluluk sigortası teminatları nedir?

Gizliliği ihlal sonucu, Müvekkillerinin kendisinden talep edecekleri zarar ve ziyan taleplerini karşılar. Sigortalının kasıtlı olmayarak başkalarına hakaret etmesi sonucu oluşan hasar taleplerini karşılar. Sigortalıya karşı yapılabilecek tüm manevi tazminat taleplerini karşılar.

Mali sorumluluk ne demek?

İhtiyari Mali Mesuliyet özetle bir sigorta çeşididir ve isteğe bağlı ek bir teminat olarak değerlendirilmektedir. Maddi ve fiziksel zararlar trafik sigortasının yetersiz kaldığı durumlarda İMM tarafından karşılanır. Sigortalı kişi aynı zamanda haklı taleplere karşı korunurken yersiz ve aşırı taleplere karşı da korunur.

Mali sorumluluk sigortası ne demek?

İşveren Mali Sorumluluk Sigortası, işyerinde meydana gelebilecek iş kazaları sonucunda işverene bir hizmet akdi ile bağlı ve Sosyal Sigortalar Kurumu’na tabi personel veya hak sahipleri tarafından işverenden talep edilecek ve SSK’nın sağladığı yardımların üzerindeki ve dışındaki tazminat talepleriyle yine aynı kurum …

Mali Müşavir mesleki sorumluluk sigortası Nedir?

SMMM Mesleki Sorumluluk Sigortası; Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin kanunen yapmakla yükümlü oldukları iş ve işlemleri yerine getirirken yaptıkları hatalar nedeniyle karşılaşabileceği tazminat taleplerine karşı güvence sağlayan sorumluluk sigortasıdır.

Işveren mali mesuliyet sigortası neleri kapsar?

Ülkemizde uygulanan sorumluluk sigortaları nelerdir?

Zorunlu Sorumluluk Sigortaları

  • Karayolu Yolcu Taşımacılığı Zorunlu Koltuk Ferdi Kaza Sigortası
  • Zorunlu Karayolu Taşımacılık Mali Sorumluluk Sigortası
  • Özel Güvenlik Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
  • Tehlikeli Maddeler ve Tehlikeli Atık Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortası
  • Tüpgaz Zorunlu Sorumluluk Sigortası