Sorumlu yatırımda şirketler neyi amaçlamaktadır?

Sorumlu Yatırım, yatırım kararlarının sürdürülebilirlik anlayışıyla yapılması ve yatırımcıların şirketleri sürdürülebilirlik uygulamalarını geliştirme yönünde teşvik etme çabalarıdır.

Kurumsal sürdürülebilirliğin unsurları nelerdir?

Kurumsal sürdürülebilirliğin içsel unsurlarını (1) Kurumsal Bilgi Yönetimi ve Transferi, (2) Kurumsal Öğrenme, (3) Kurumsal Değer, (4) Kurumsal Mutluluk, (5) Kurumsal Vatandaşlık, (6) Kurumsal İtibar, (7) Kurumsal Sosyal Sorumluluk, (8) Kurumsal Yönetim ve (9) Kurumsal Sosyal Sermaye alt başlıklarında değerlendirmek …

Sürdürülebilirlik ne iş yapar?

Bir sürdürülebilirlik uzmanı, şirketlerdeki kurumsal sosyal sorumluluk çalışmalarının en önemli parçasıdır. Bu uzmanlar, şirketlerin sosyal sorumluluk politikaları geliştirmesi, uygulaması, değerlendirmesi, denetlemesi ve uygulamaları iyileştirmesi için en kritik görevleri olan kişilerdir.

Işletmelerin sürdürülebilirlik stratejileri nelerdir?

Sürdürülebilirlik stratejisi “Sürdürülebilirlikle, yani çevresel, sosyal, etik ve yönetişimle ilgili riskleri belirleyip fırsatları değere dönüştürerek şirketin finansal sürdürülebilirliğini koruması amacıyla uygulanan strateji” anlamına gelir.

Sorumlu Yatırım ilkeleri nelerdir?

Sorumlu yatırım, PRI tarafından yatırım kararlarına ve aktif sahipliğe çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) faktörlerini entegre etmek için bir strateji ve uygulama olarak tanımlanmaktadır. Sorumlu yatırımın etik yatırım, sosyal sorumluluk yatırımı veya etki yatırımı ile aynı olmadığını özellikle belirtmekteyiz.

Sürdürülebilirlik unsurları nelerdir?

Bu alanda çalışanların birçoğu için, sürdürülebilirlik birbirine bağlı şu etki alanları ile tanımlanır: çevre, ekonomik ve sosyal; ve bunlar Fritjof Capra’ya göre Sistemsel Düşüncenin prensiplerine dayanmaktadır. Sürdürülebilir gelişmenin alt etki alanları kültürel, teknolojik ve politik olarak kabul edilir.