Soru işareti nerelere gelmez?

İçinde soru kelimeleri veya soru eki bulunan ama anlamca soru cümlesi olmayan cümlelerde soru işareti kullanılmaz: Kaça aldım, şimdi hatırlamıyorum. (soru kelimesi nesneye dahil)

Merhaba dan sonra hangi noktalama işareti konur?

VİRGÜL – Merhaba, ben Virgül.

Kısa çizgiden sonra boşluk bırakılır mı?

“Noktalama işaretlerinden nokta, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, virgül, soru, ünlem, tırnak ve ayraç ait oldukları kelimelere bitişik olarak yazılır ve kendilerinden sonra bir harf boşluğu ara verilir. Sayfa aralığını belirtmek için öncesi ve sonrasında boşluk bırakılmaksızın kısa çizgi (-) kullanılır.

Soru işaretleri nereye konur?

İçerisinde soru anlamı olan her cümlenin sonuna soru işareti konulur. Eğer soru anlamı taşıyan birçok cümleciğin birleşiminden bir cümle oluşuyorsa her cümleciğin sonunda soru işareti konulmasının yerine tüm cümlenin tamamının en sonuna konulur.

Apostrof işareti nerelerde kullanılır?

Kişi adlarından sonra gelen saygı ve unvan sözlerine getirilen ekleri ayırmak için konur: Nihat Bey’e, Ayşe Hanım’dan, Mahmut Efendi’ye, Enver Paşa’ya; Türk Dil Kurumu Başkanı’na vb. Kısaltmalara getirilen ekleri ayırmak için konur: TBMM’nin, TDK’nin, BM’de, ABD’de, TV’ye vb.

Hitaplardan sonra hangi noktalama işaretleri kullanılır?

Hitap kelimelerinden sonra virgül kullanılır.

Hitaptan sonra hangi işaret kullanılır?

Hitaptan sonra virgül (,) işareti konur.

Tireden sonra boşluk bırakılır mı?

8) ‘Tek-tire’den önce veya sonra boşluk bırakılmaz çünkü bu işaret sadece kelimeyi ayırmak için kullanılır. 11) Parantezler hariç, aritmetik sembollerden veya işlemcilerden önce ve sonra birer boşluk bırakılır. (Ayrıca, bkz. kural 4.) Bu bir genel kuraldır, daha özelde ise, aritmetiğin kendi yazım kurallarına uyulur.

Noktalama işaretlerinden sonra boşluk bırakılır mı?

Noktalama işaretlerinden nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta, üç nokta, soru, ünlem, tırnak, ayraç ve kesme işaretleri ait oldukları kelimelere bitişik olarak yazılır ve kesme dışındaki işaretlerden sonra bir harf boşluğu ara verilir.