Sokratik yöntemin soru sorma aşamaları nedir?

Sokratik yöntem 3 aşamalı olarak gerçekleşmektedir. İlk aşamada karşıdaki kişiye sorular sorularak onun neyi bilip neyi bilmediği araştırılır. İkinci aşama ironi (ironie) yani alaydır. Son olarak ise fikir doğurtulmaya (maieutique) başlanır.

Sokratik yöntemin amacı nedir?

Sokrates’in adıyla anılan Sokratik yöntem, öğrencilere soru üzerine soru sorarak öğretme yöntemi olarak özetlenebilir. Sokrates bu yöntemle öğrencilerin düşüncelerindeki çelişkileri açığa çıkarmaya çalışır ve daha sonra onları sağlam ve makul sonuçlara yönlendirirdi.

Sokrates’in Doğurtma yöntemi nedir?

sokrates’in, eğitimleri sırasında geliştirdiği ve ebe olan annesinden esinlenerek adını koyduğu yöntem. insanın, aslında sandığından daha çok şeyi bildiğini varsayarak onun üstüne gider, ve bir şeyin cevabını hocanın söylemesi yerine öğrenciye söyletmesi üzerine kuruludur.

Sokratik soru sorma nedir?

sokratik diyalog: sokratik yöntem, antik dönem yunan filozofu sokrates’in felsefi düşünüşü ve bilgiyi soru sorarak öğretme yöntemidir. bu yöntemle bir seri soru ile aslında danışanın bilebileceği ancak farkında olmadığı bilginin farkına varması amaçlanır.

Maiotik yöntem nedir?

uygulamasi; bir konu hakkinda hiçbir fikri olmadigini zanneden bir kişiye, socrates kafasina vururmuşcasına sorular sorarak aslinda o konu hakkinda ne çok şey bidigini ispatladigi yontemidir… zihinde şekil almamış düşünceyi socrates tarzı sorguyla ortaya çıkarma yöntemidir. her öğreti maiotik ilerlemez.

Sokrates diyalektik yöntem nedir?

Karşıtlıkları kullanarak gerçekleştirilen akıl yürütme biçimidir, diyalektik ve Sokratik yöntem, tartışma ve düşünme sanatı olarak diyalektiğin Antik Çağ’daki en yetkin hâlidir. Değişimin ve hareketin sürekliliği düşüncesi bu aşamada diyalektik olarak ifade edilmiştir.

Doğurtma yöntemi nedir?

Doğurtma Sokrates’in uyguladığı tartışma yönteminin bir parçasıdır. Bu yöntemle Sokrates konuştuğu insanların tartışma sırasında bilgi ortaya koymalarını, doğurmalarını sağlar. Bu bir bakıma insanın zihninde taşıdığı ama var olduğunu bilmediği bilgiye ulaşmasıdır.

Sokratik uygulama nedir?

sokratik süreç yardımlaşmacıdır ve kişinin kendisi için anlamlı ve yararlı yeni sonuç ve anlayışlara ulaşmasını sağlar. yeni ortaya çıkan bilgiyle daha önce ortaya çıkan sonuç değerlendirilir ya da yeni bir fikir oluşturulur. yönlendirilmiş keşif (guided discovery) yönlendirilmiş keşif sokratik sorgulamanın terapideki …

Sokrat semineri ne demek?

Sokrat semineri üst düzey bir metnin tartışılmasına dayanan bir tekniktir. Öğrencilerden, bu metinde geçen düşünceleri bulmaları istenir. Lider, öğrencilere ipuçları vererek, onları destekleyerek süreci yönetir.