Şirket kuruluş işlemleri nasıl yapılır?

Şirket kuruluş aşamasında yaptırmanız gereken iki tescil işlemi var: ilgili Ticaret Odası’na kayıt yaptırmak ve ilgili Vergi Dairesinden mükellefiyet açtırmak.

 1. Şirket türünün belirlenmesi,
 2. Şirket adresinin belirlenmesi,
 3. Şirket ana sözleşmesinin hazırlanması.
 4. Şirket ana sözleşmesinin MERSİS’e girilerek onaylatılması,

Bir şirketin kuruluş aşamaları nelerdir?

Şirket Kurma Aşamaları Nelerdir? Şirket Nasıl Kurulur?

 • Alanında uzman bir mali müşavirden yardım alın.
 • Şirket türüne karar verin.
 • Mali müşavirinizle birlikte ana sözleşmeyi hazırlayın.
 • Şirket ana sözleşmesini noterde onaylatın.
 • Vergi dairesine giderek vergi kimlik numaranızı alın.

Şirket kuruluşu nereden yapilir?

Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne tescil ve ilan için başvuru Aşağıdaki belgelerle başvuru yapılır: Kuruluş dilekçesi. Kuruluş bildirim formu. Noter tasdikli esas sözleşme ( Ticaret Sicili Müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanmışsa gerekmez.)

Şirket nasil kurulur 2021?

Başvuru için gerekli olan evraklar ve şahıs şirketi kurma maliyeti 2021;

 1. 2 adet nüfus cüzdanı sureti.
 2. İşe başlama formu (e-Devlet üzerinden doldurulabilir)
 3. İşyerine ait kira sözleşmesi veya mülk kişiye aitse tapu.
 4. 2 adet ikametgah adresi (e-Devlet üzerinden ücretsiz alınabilir)

Anonim şirket kuruluş aşamaları nelerdir?

Anonim Şirket Kuruluşu

 1. Mali Müşavir.
 2. Şirket Ana Sözleşmesi Hazırlanması
 3. Ana Sözleşmenin Ticaret Sicilde Onayı
 4. Potansiyel Vergi Kimlik Numarası ve Banka Süreci.
 5. Belgelerin Tamamlanması ve Ticaret Siciline İletilmesi.
 6. İmza Sirkülerinin Hazırlanması
 7. Defter Tasdikleri.

Limited şirket kurmak ne kadar sürer?

Şirket kurma işlemleri ortalama iki üç günde tamamlanır. Sermaye büyüklüğünün şirketin hayatını devam ettirebilmesi için yeterli gelir sağlayıncaya kadar geçen süre içinde nakit ihtiyacını karşılayacak kadar olması beklenir.

Ticaret şirketlerinin kuruluş aşamalarından ilki nedir?

KURULUŞ ÖNCESİ ANA SÖZLEŞME SÜRECİ Kanunun, şirketin kuruluşunu bağladığı olay bu sözleşmenin tescilidir. Diğer bir değişle ana sözleşmenin tescil (ticaret siciline kayıt) olduğu gün şirket resmen kurulmuştur.

Şirket kuruluş izni nereden alınır?

Bu sayılan şirketlerin kurulabilmesi için kurucuların imzaları noter tarafından onaylanmış esas sözleşme ve kuruluşu, diğer resmi kurumların uygun görüşünü veya iznini gerektiren şirketler için uygun görüş veya izin yazısı ile birlikte İç Ticaret Genel Müdürlüğü’ ne başvurularak izin alınması gerekmektedir.

Şirket türü ne demek?

Bunlar; Anonim şirket, limited şirket ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketleridir. Sermaye şirketlerinde ortaklar yalnızca taahhüt etmiş oldukları sermaye ile şirkete karşı sorumludur. Adi komandit şirket ve kollektif şirket ise şahıs şirketleridir.

Şirket kurmak kaç para 2021?

2021 Yılı Limited Şirket Kuruluşu Masrafları ve Maliyeti 2.740,68 TL.

Şahıs firması kurmak ne kadara mal olur?

Kuruluş işlemlerini vekaletname vererek mali müşavir aracılığıyla kolayca halledebilirsiniz. Aynı zamanda uzmanlar, kuruluştan sonraki muhasebe işlemleri için de bir muhasebeci ya da mali müşavir ile çalışmanızı önermektedir. Kuruluş aşamasında toplam 550-700 TL arası maliyet vardır.

Anonim Şirketi kaç günde kurulur?

Şirket kurma işlemleri ortalama iki üç günde tamamlanır. Sermaye büyüklüğünün şirketin hayatını devam ettirebilmesi için yeterli gelir sağlayıncaya kadar geçen süre içinde nakit ihtiyacını karşılayacak kadar olması beklenir. Limited şirket için minimum sermaye 10.000 TL anonim şirket için de 50.000 TL’dir.