Sigortanın başladığını nasıl öğrenirim?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İletişim Merkezi olan 170’i arayın. Ardından operatörün yönlendirmelerini takip ederek “Sigortalılık hizmet süresi” hakkında bilgi almak için 2’yi tuşlayın.

Bir sigorta olayında kaç taraf olur?

D. Sigorta sözleşmesine taraf olmamakla birlikte riskin gerçekleşmesiyle kural olarak sigorta tazminatını sigortacıdan isteme hakkına sahip olan tarafı ifade eder. Bunlar lehdar, rehinli/ipotekli alacaklı ve zarar gören 3. Şahıs olarak belirlenebilir.

Sigortam olduğunu nasıl öğrenirim e-devlet?

e-Devlet sitesinde bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu sayfasına gidin. e-Devlet şifresi ve T.C. kimlik numaranızı girerek kimlik bilgilerinizi doğrulayın. Sitede “4A Hizmet Dökümü” alanına tıklayın.

Sigortacı da ne iş yapılır?

Sigorta acenteleri, sigorta yaptırmak isteyen kişilerle, sigorta şirketi adına görüşmelerde bulunmak, yetkileri çerçevesinde poliçe düzenlemek, sigortalıya çeşitli danışmanlık hizmetlerinde bulunmak ve yetkili oldukları hallerde belli bir orana kadar hasar ödemek gibi faaliyetlerde bulunmaktadır.

Rizikonun konusu kavramı nedir?

Sigorta hukukunun temel kavramlarından biri olan riziko, tazmin borcu yaratabilecek herhangi bir olayın ortaya çıkması durumudur. Terimsel manada ise “zarar verme kapasitesi olan kişi ya da nesne” olarak açıklanan muhtemel tehlikedir. Kısacası riskin olasılığı ücret (prim) esaslarını açığa çıkarmaktadır.

Meblağ sigortasında riziko konusu nedir?

Meblağ sigortasında, sigortacı, sigorta ettirilen kişinin rizikoya maruz kalması karşısında, somut zarar ne olursa olsun, sigorta sözleşmesinde belirlenen bir tutarı (meblağı) sigorta ettiren kişiye ya da onun gösterdiği üçüncü bir kişiye (lehdara) öder. Zarar sigortalarında ise, tazminat en fazla zararla sınırlıdır.

Sigortacı ile sigorta sözleşmesi yapmak isteyen kişinin verdiği teklifname teklifname tarihinden itibaren kaç gün içinde Reddedilmemişse sigorta sözleşmesi kurulmuş sayılır?

MADDE 1405- (1) Sigortacı ile sigorta sözleşmesi yapmak isteyen kişinin, sözleşmenin yapılması için verdiği teklifname, teklifname tarihinden itibaren otuz gün içinde reddedilmemişse sigorta sözleşmesi kurulmuş sayılır.

Belirli rizikolara karşı sigorta sözleşmesi yaptıran ve sigorta primini ödemekle yükümlü olan kişiye ne ad verilir?

Sigortacı, sözleşmede öngörülen rizikonun gerçekleşmesinden doğan zarardan veya bedelden sorumludur. Sözleşmede öngörülen rizikolardan herhangi birinin veya bazılarının sigorta teminatı dışında kaldığını ispat yükü sigortacıya aittir.