Sigorta şirketleri acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri TOBB a ne zamana kadar bildirmekle yükümlüdür?

MADDE 16 – (1) Acenteler, bu Yönetmelikte aranılan niteliklerinde ortaya çıkabilecek değişiklikleri elektronik ortamda TOBB’a veya uygunluk belgesi başvurusunda bulunduğu odaya; sigorta şirketleri ise, acentelere verecekleri yetkilere ilişkin değişiklikleri, değişikliği takiben en geç üç iş günü içinde, Levhaya …

Türkiyede kaç tane sigorta acentesi var?

Türkiye’de, bugün için toplam kayıtlı acente sayısı 15 bin 800, ancak aktif faaliyet gösteren acente sayısı 10 bini biraz geçiyor. Acenteler, sigorta şirketlerine bağlı çalışıyor ve şirketler adına sigorta poliçelerini tüketiciye ulaştırıyor.

Teknik personelin işlemleri nedeniyle verecekleri zararlardan kim sorumludur?

(7) Teknik personel ve yardımcı teknik personel yalnızca bir acenteye bağlı çalışabilir ve çalıştığı acenteden bağımsız olarak iş kabul edemez. (8) Teknik personelin yürüttüğü mesleki işlemlerden dolayı üçüncü kişilere verecekleri zararlardan teknik personel ve bağlı bulundukları acenteler sorumludur.

Kimler teknik personel olabilir?

Lise ve dengi okul mezunu olup, teknik personel olmak için diğer gerekli nitelikleri taşıyan, ancak deneyim şartı bulunmayanlar yardımcı teknik personel unvanı ile işe başlatılabilirler.

Sigorta acenteleri sahibi başka iş yapabilir mi?

Gerçek kişi sigorta eksperleri, bu faaliyetlerine devam ettikleri sürede esnaf veya tacir sıfatıyla mesleğin niteliği ile bağdaşması mümkün olmayan başka bir işle uğraşamaz, sigorta acenteliği ve brokerlik faaliyetinde bulunamaz.

Sigorta acentesi başka bir iş yapabilir mi?

Bir Sigorta Firmasında Birden Fazla Acente Görev Yapabilir Mi? Levhaya kayıtlı şahıs acenteleri ve tüzel sigorta acente müdürleri asgari %1 ortaklık oranı ile başka bir tüzel sigorta acentesinde müdür statüsünde veya (teknik personel olmaksızın) ortak statüsünde görev yapabilirler.

Türkiyede kaç tane sigorta şirketi var 2020?

Türkiye’de 54 sigorta şirketi var.

Sigorta şirketi kaç paraya açılır?

Sigorta acentesi açmak için gerekli minimum mal varlığı tutarı 25.000 tl dir. Sigorta şubeliği açmak için ortalama 8.000 tl tutarında sermaye gerekmektedir.

4 yıllık işletme mezunu sigorta acentesi açabilir mi?

Sigorta Acentesi açmak isteyen bireyin, acente açabilmek için 4 yıllık herhangi bir bölümden mezun olması veya 2 yıllık meslek yüksek okullarından Sigortacılık ve Bankacılık(Sigorta ve Risk Yönetimi, Aktüerya ve Bankacılık ve Sigorta) bölümlerinden birinden mezun olmalarıdır.

Acentenin yükümlülükleri nelerdir?

Acentenin yükümlülükleri de yukarıda ele alındığı üzere ‘müvekkilin işlerini görme ve menfaatlerini koruma yükümlülüğü, bilgi verme yükümlülüğü, verilen talimata uygun hareket etme yükümlülüğü, önleyici tedbirler alma yükümlülüğü, müvekkile ait parayı zamanında ödeme yükümlülüğü, rekabet yapmama yükümlülüğü’dür.

Segem belgesi kaç yıl geçerli?

SEGEM belgesinin her hangi bir geçerlilik süresi bulunmamaktadır.

Teknik personel sigorta acentesi açabilir mi?

Sigorta acenteliği açmak isteyen kişiler, gerçek kişiler veya tüzel kişiler olabilir. Gerçek kişiler sigorta acenteliği açtığında teknik personel çalıştırmak zorunda değildirler. Sigorta acentesi hakkında detaylı bilgiyi sigorta acentesi nedir, ne iş yapar sayfamızdan edinin.