SGK ek ne demek?

Aynı ay içerisinde işyerinden ilk defa verilen prim belgesi ‘Asıl’, ilk prim belgesinden sonra verilen prim belgeleri ‘Ek’, daha önce verilmiş olan prim belgeleriyle ilgili silme işlemi için verilen prim belgeleri ise’ İptal’ prim belgesi olarak adlandırılmaktadır.

NACE kodu nasıl düzeltilir?

Vergi Dairesi, Oda ve SGK kayıtlarındaki NACE Kodu esas faaliyetinizle uyumlu değil yanlış ise veya faaliyet konusunu değişmiş ise öncelikle vergi dairesindeki NACE Kodunu düzeltmek, değiştirmek için interaktif vergi dairesinde örneği bulunan “NACE Kodu Değişikliği Talep Dilekçesi” ile elektronik ortamda interaktif …

4A hizmet dökümü iptal ne demek?

Hizmet dökümünde, herhangi bir aya ilişkin olarak sadece Asıl ve İptal ibareleri yer alıyor, Ek ibaresi yer almıyorsa bu durumda o aya ait olarak işçi adına SGK’ya yapılan gün ve kazanç bildirimi tamamen iptal edilmiş, yani o aya ait sigortalı hizmeti silinmiş demektir.

Işyeri kodu 2 ne demek?

‘1’ rakamı kamu sektörüne ait devamlı işyerlerini, ‘2’ rakamı özel sektöre ait devamlı işyerlerini, ‘3’ rakamı kamu sektörüne ait geçici/mevsimlik işyerlerini, ‘4’ rakamı özel sektöre ait geçici/mevsimlik işyerlerini ifade eder. Mahiyet koduna ilişkin buraya kadar herhangi bir sorun yok.

NACE kodu nasıl eklenir?

Öncelikle istenilen NACE kodu kayıtlı olunan vergi dairesinden eklenmesi. İstenen NACE kodunun yer aldığı mükellefiyet yazısı alınması ve Ticaret Odası Başkanlığı’na hitaben yazılmış dilekçe ile müracaat edilmesi gerekmektedir. Eklenmesi istenen NACE kodunun şirket amaç konularında yer alması gerekiyor.

Kaç tane NACE kodu eklenebilir?

(not: en fazla 4 adet ek nace kodu girişi yapılabilmektedir.)

SGK No nerede yazar?

Çalışanlar e- devlet web sitesi üzerinden kimlik doğrulaması yaptıktan sonra sırasıyla “kurumlar > Sosyal Güvenlik Kurumu” tıklanarak SSK’ ya bağlı ise 4/A, Bağ-kur’lu ise 4/B, Emekli Sandığına bağlı ise 4/C hizmet dökümünden SGK sicil numarasına ulaşabilirler.