Seyahat acentesi ile tur operatörü farkı nedir?

Tur operatörlerinin seyahat acentalarına göre farklılığı iki temel alanda ortaya çıkar: Tur operatörü seyahat hizmetlerini birleştirerek oluşturduğu paket tur şeklindeki turistik ürünü satar. Bu nedenle, seyahat acentaları perakendeci aracı; tur operatörü ise toptancı aracı, hatta bir anlamda üreticidir.

A grubu seyahat acentası işletme belgesi nedir?

Seyahat acentası belgesi, seyahat acentası faaliyeti gösterilebilmesi için ticari kuruluşlara Kültür ve Turizm Bakanlığınca verilen belgedir. Seyahat acentaları gördükleri hizmetlere göre üç grupta toplanırlar: A Grubu Seyahat Acentaları: Tüm seyahat acentalığı hizmetlerini ifa ederler.

A grubu B grubu ve C grubu seyahat acentaları Kültür ve Turizm Bakanlığına ne kadar kuruluş teminatı ödemektedir?

MADDE 30 – (1) Seyahat acentası gruplarına göre yatırılacak olan teminat miktarları aşağıda belirtilmiştir. a) A grubu seyahat acentası için yedibin Yeni Türk Lirası, b) B grubu seyahat acentası için altıbin Yeni Türk Lirası, c) C grubu seyahat acentası için beşbin Yeni Türk Lirası.

1618 sayılı seyahat Acenteleri Birliği Kanunu Nedir?

Madde 1- 14/09/1792 tarih ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’na göre hazırlanan bu Yönetmeliğin amacı; seyahat acentalarının kuruluşunda uygulanacak esaslar ile seyahat acentalığı mesleğini ve hizmetlerini Kanunun belirlediği esaslar doğrultusunda düzenlemektir.

Türkiye’de tur operatörü var mı?

Türkiye’de 80’li yıllarda Duru Turizm, İrem Tur, Asya Tur, Setur, Tura Turizm en büyük Tur Operatörleri olurken, günümüze gelindiğinde Setur ve Tura Turizm aynı istikrarını sürdürmekte fakat diğer markalar çeşitli gerekçelerden dolayı faaliyetlerini durdurmuşlardır.

Tur operatörlüğü nedir ne yapar?

Kendi başına ya da grup çalışması halinde; konaklama, ulaştırma, yiyecek, içecek gibi turizm hizmetlerini bir araya getirip, paket ürün oluşturarak, bu ürünü doğrudan veya kurumlar aracılığıyla tüketiciye pazarlama ve satış yapma bilgi becerisine sahip kişilere “Tur operatörü” denir.

A grubu seyahat acentası hangi hizmetleri verir?

a) A Grubu Seyahat Acentası: Tüm seyahat acentalığı hizmetlerini yapar. b) B Grubu Seyahat Acentası: Kara, deniz ve hava ulaştırma araçlarına ilişkin rezervasyon ve bilet satışı hizmetleri ile A grubu seyahat acentalarının düzenledikleri turların biletlerinin rezervasyonunu ve satışını yapar.

TÜRSAB A grubu seyahat acentası nedir?

Seyahat acentaları uyguladıklara hizmetlere göre 3 ana gruba ayrılmaktadır: A Grubu Seyahat Acentaları: Tüm seyahat acentacılığı hizmetlerini ifa ederler. B Grubu Seyahat Acentaları: Uluslararası kara, deniz ve hava ulaştırma araçları ile (A) grubu seyahat acentalarının düzenleyecekleri turların biletlerini satarlar.

Seyahat acentası hangi yasaya bağlı?

Seyahat acentaları, işletme belgesi almak sureti ile seyahat acentalığı faaliyeti yapabilirler. 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümleri saklıdır.