Seviye 5 belgesi ne işe yarar?

Maddesin 1. Fıkrası uyarınca işletmede pazarlama ve satış personeli olarak çalıştırılan kişilerin Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) veya Emlak Danışmanı (Seviye 4) ulusal yeterliliklerine dayalı MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinden birine sahip olmaları zorunlu hale getirilmiştir.

MYT belgesi ne işe yarar?

Ulusal yeterlilikler temel alınarak yapılan ölçme değerlendirme sonucunda alınan belge, kişiye bir işe başvururken sahip olduğu bilgi, beceri ve yetkinlikleri sergileme olanağı vermektedir.

Meslek sertifikası nereden alınıyor?

Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyenler ilk önce belge almak istedikleri mesleğe ait yeterliliği olan bir kuruluşa başvurması gerekmektedir. Bu kuruluşlara mesleki yeterlilik kurumu sitesinden ulaşabilirsiniz.

Mesleki yeterlilik eğitimi nedir?

Mesleki Yeterlilik Nedir? Mesleki Yeterlilik; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve teknik eğitim/öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı ve iş gücünün eğitim sonrasında belgelendirildiği bir sistemdir.

Sorumlu emlak Danışmanı Seviye 5 kimler alabilir?

Sorumlu Emlak Danışmanı (Seviye 5) belge alabilir miyim? Emlak ve Sorumlu Emlak danışmanı Ulusal Yeterliliklerinde herhangi bir eğitim ön şartı yer almamaktadır. Buna göre, lise mezunu olmayan bir kişi de Sorumlu Emlak Danışmanı sınavına girebilir. Şirkette üç ortağız.

Mesleki yeterlilik belgesi için ne gerekiyor?

Belgelendirme kuruluşlarınca, ulusal yeterliliklerde tanımlanan esaslara göre uygulanan ölçme ve değerlendirme faaliyetlerinin sonunda başarılı olabilen bireylere verilmektedir. Kişinin, söz konusu yeterlilikte, bilgi, beceri ve yetkinliğe sahip olduğunu belirten resmi bir belgedir.

MYK belgesi nerelerde geçerli?

Mesleki yeterlilik belgesinin zorunlu olduğu mesleklerden birkaçı şunlardır; inşaat sektörü, asansör bakım ve onarımcısı, betonarme demircisi, boyama operatörü, doğalgaz çelik boru kaynakçısı, doğal gaz işletme bakım operatörü, endüstriyel boru montajcısı, inşaat boyacısı, tekstil sektöründeki bazı iş bölümleri, iskele …

Mesleki yeterlilik belgesi kim verir?

Mesleki Yeterlilik Belgeleri, Mesleki Yeterlilik Kurumu’nun yetkilendirdiği Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşları tarafından yapılan sınavlar sonucunda başarılı olan kişilere verilmektedir.

Mesleki yeterlilik Belgesi Neden Gerekli?

Mesleki yeterlilik belgesinin amacı, insanların o işi yapıp yapamayacağı konusunda bilgi sahibi olmaktır. Özellikle tehlikeli işlerin olduğu sektörlerde hayati öneme sahiptir. İnşaat sektörü ya da diğer tehlikeli iş sektörlerinde mesleki yeterlilik belgesi istenir ve belgesi olmayanların iş alımı gerçekleşmez.