Sermaye piyasası kurumları nelerdir?

BORSA İSTANBUL.

 • İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. ( TAKASBANK)
 • MERKEZİ SAKLAMA KURULUŞU (MKK)
 • TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARI BİRLİĞİ (TSPB)
 • YATIRIM KURULUŞU.
 • HALKA AÇIK ŞİRKETLER.
 • FONLAR.
 • YATIRIM ORTAKLIĞI.
 • Menkul kıymet ihraç eden şirketleri kim denetler?

  Ortaklık paylarının halka arz edildiği hesap dönemi itibariyle menkul kıymet yatırım ortaklıkları, sürekli bağımsız denetime tabidir. Bunun sonucu olarak şirketin finansal tabloları Kurul tarafından listeye alınmış bir bağımsız denetim kuruluşu tarafından 6. ve 12. ay sonları itibariyle denetlenir.

  Iş ortaklığı ile adi ortaklık aynı mı?

  İş ortaklıkları kurumlar vergisi mükellefiyeti talep edilmemesi durumunda adi ortaklık olarak kurulur. – İş ortaklığına ait defterler adi ortaklık adına tasdik ettirilir.

  Gayrimenkul yatırım ortaklığı şirketleri ne iş yapar?

  Gayrimenkul yatırım ortaklığının amacı, getiri potansiyeli yüksek gayrimenkullere ve gayrimenkul projelerine yatırım yapmak, portföyündeki gayrimenkullerden kira geliri ve gayrimenkul alım satım kazancı elde etmektir.

  Ülkemizde sermaye piyasası kurumları hangi kanunda düzenlenmiştir?

  30 Aralık 2012 tarihinde 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

  Para piyasalarında faaliyet gösteren başlıca kurumlar nelerdir?

  Para Yaratan Finansal kurumlar

  • Merkez Bankası
  • Mevduat Bankaları (Ticari Bankalar)
  • Katılım Bankaları

  Menkul kıymet piyasalarını kim organize eder?

  Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu. Aracı Kurumlar.

  SPK yı kim denetler?

  Sermaye Piyasası Kurulu, tasarrufların menkul kıymetlere yatırılarak halkın iktisadi kalkınmaya etkin ve yaygın bir şekilde katılmasını sağlamak ve sermaye piyasasının güven, açıklık ve kararlılık içinde çalışmasını, tasarruf sahiplerinin hak ve yararlarının korunmasını düzenlemek ve denetlemek amacıyla 1981 yılında …

  Adi ortaklık hangi mükellef grubuna girer?

  Adi ortaklıkların tüzel kişiliği olmadığı gibi gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olmaları da söz konusu değildir. Adi ortaklık olarak faaliyette bulunulması halinde, ortaklığa stopaj ve katma değer vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmektedir.

  İş ortaklığı sermaye şirketi mi?

  Buna göre, kurumlar vergisi mevzuatı anlamında iş ortaklığı, “sermaye şirketleri, kooperatifler, iktisadi kamu kuruluşları ve dernek ve vakıflara ait işletmelerin kendi aralarında yahut şahıs ortaklıkları veya gerçek kişilerle birlikte, belirli bir işin birlikte yapılmasını ortaklaşa yüklenmek ve kazancını paylaşmak …

  GYO lar ne yapar?

  Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen gayrimenkul yatırım ortaklıkları gayrimenkullere, gayrimenkule dayalı projelere ve gayrimenkule dayalı sermaye piyasası araçlarına yatırım yapmak suretiyle faaliyet gösteren özel bir portföy yönetim şirketi tipidir.

  Gayrimenkul yatırım ortaklıkları nasıl vergilendirilir?

  GYO’lar Nasıl Vergilendiriliyorlar? GYO’ların tüm kazançları kurumlar vergisinden istisna tutulmuştur. Her ne kadar GYO’ların kazançları kurumlar vergisinden istisna olsa da kurum kazancı üzerinde kesinti (stopaj) yoluyla vergileme yapılmaktadır.