Serbest meslek makbuzu ne zaman düzenlenir?

Vergi Usul Kanununa göre fatura ve serbest meslek makbuzlarının kesimi, mal ya da hizmetin sunulduğu, yani işin bittiği ya da karşılığının tahsil edildiği tarihte düzenlenip kesilmek mecburiyetindedir. Geç kesilmesi halinde, usulsüzlük yapılmış olur.

E serbest meslek makbuzu kaç gün içinde düzenlenir?

Mevzuata göre en geç kaç gün geriye e-SMM kesilmesi gerekir? VUK 231. maddesinde; “Fatura, malın teslimi veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azami yedi gün içinde düzenlenir. Bu süre içerisinde düzenlenmeyen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.” denilmektedir.

E serbest meslek makbuzu kaç gün geriye dönük kesilir mi?

7. e-SMM geriye dönük kesilir mi? Bir önceki belirttiğimiz gibi, serbest meslek makbuzu tahsilatın yapıldığı anda düzenlenmelidir. Bu durum e-SMM için de aynı şekildedir. e-Fatura ve e-arşiv fatura için tanınan azami 7 günlük süre, e-SMM için geçerli değildir.

E-SMM geriye dönük kesilir mi?

Geriye dönük e-SMM kesilemez. Makbuz tahsilat esası geçerli olduğundan tahsilat yapıldığı andan makbuz düzenlenmek zorundadır.

E-SMM aktivasyon nasıl yapılır?

e-SMM Ödeme ve Aktivasyon Süreci

 1. e-SMM Geçiş Rehberine Gidiniz.
 2. e-İmza’nın Bilgiyasarda Takınız.
 3. Sözleşmeyi İmzalayınız.
 4. Aktivasyon Sürecinin Tamamlayınız.
 5. Aktivasyon İşleminin Nasıl Yapılacağınız İzleyiniz.
 6. Makbuz Kesmek İçin Yapmanız Gerekenler.
 7. Artık Makbuz Kesmeye Hazırsınız.

Para makbuzu resmi evrak mıdır?

Tahsilat makbuzu bir mal ya da hizmet alımına ilişkin olarak yapılan ödemenin belgelendirilmesi için kullanılan resmi bir evraktır. Dolayısıyla tahsilat makbuzu hiçbir zaman fatura yerine kullanılamaz. Tahsilatı yapan taraf tahsilat makbuzu düzenlerken, ödemeyi yapan tarafın ise tediye makbuzu düzenlemesi gerekir.

E müstahsil kaç gün geriye dönük kesilebilir?

Geriye Dönük e-Fatura Nasıl Kesilir? Vergi Usul Kanunu’na göre fatura, hizmetin yapıldığı veya malın teslimatının yapıldığı tarihten itibaren en fazla 7 gün içinde düzenlenmelidir. Bu süre aşıldığı takdirde Vergi Usul Kanunu’nun 353. maddesine bağlı olarak %10 oranında Özel Usulsüzlük Cezası kesilir.

Gib e arşiv fatura kaç gün geriye dönük kesilebilir?

Vergi Usul Kanununa göre, geriye dönük e-fatura ve e-arşiv fatura, matbu faturada da olduğu gibi, en fazla 7 gün öncesine olacak şekilde düzenlenebilir. 7 günün aşılması dahilinde %10 oranında Özel Usulsüzlük Cezası uygulanır. Bu cezayı almamak için mükelleflerin faturalarını gecikmeden düzenlemesi büyük önem taşır.

Para makbuzu yasal mı?

Parayı alan kişinin belgede adı ve soyadı geçmelidir. Tahsilat makbuzu doldurulduktan sonra, makbuzu alan kişinin buradaki bilgileri doğru kabul ettiğine dair imzalaması da gereklidir. Ancak bu aşamadan sonra makbuz yasal bir belge olarak kabul edilir.

Para makbuzu ne işe yarar?

Para Makbuzu, Para makbuzu örneği. Elden bir kişi, yada firma çalışanına verildikten sonra muhasebe işlemleri ve yasal bir delil olarak, bir kopyası parayı alanda bir kopyası parayı verende kalacak şekilde dizayn edilmiş belgedir.

Serbest meslek makbuzu ne zaman düzenlenir?

Vergi Usul Kanununa göre fatura ve serbest meslek makbuzlarının kesimi, mal ya da hizmetin sunulduğu, yani işin bittiği ya da karşılığının tahsil edildiği tarihte düzenlenip kesilmek mecburiyetindedir. Geç kesilmesi halinde, usulsüzlük yapılmış olur.

Serbest meslek sahibi kimdir?

Buna göre; kendi nam ve hesabına, mutat meslek halinde faaliyette bulunan; avukat, doktor, diş hekimi, veteriner hekim, mimar, mühendis, müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, noter, serbest öğretmen, artist, menajer, senarist, yönetmen, ebe.

Serbest meslek makbuzunda stopaj kime ait?

Serbest meslek makbuzu için uygulanan stopaj oranı yüzde 20’dir. Brüt tutar üzerinden stopaj yüzde 20, KDV ise yüzde 18’dir. Stopaj muhtasar beyannameyle birlikte serbest meslek makbuzu kesenin müşterisi tarafından serbest meslek erbabı adına ödenir.

Gümrük Komisyoncusu serbest meslek mi?

Kişiler serbest meslek erbabıdır. Aşağıda yer alan işleri yapanlar da serbest meslek erbabı sayılmaktadırlar. Gümrük komisyoncuları, bilumum borsa ajan ve acenteleri, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar.

E-SMM makbuzu geriye dönük kesilir mi?

7. e-SMM geriye dönük kesilir mi? Bir önceki belirttiğimiz gibi, serbest meslek makbuzu tahsilatın yapıldığı anda düzenlenmelidir. Bu durum e-SMM için de aynı şekildedir. e-Fatura ve e-arşiv fatura için tanınan azami 7 günlük süre, e-SMM için geçerli değildir.

E-SMM aktivasyon nasıl yapılır?

e-SMM Ödeme ve Aktivasyon Süreci

 1. e-SMM Geçiş Rehberine Gidiniz.
 2. e-İmza’nın Bilgiyasarda Takınız.
 3. Sözleşmeyi İmzalayınız.
 4. Aktivasyon Sürecinin Tamamlayınız.
 5. Aktivasyon İşleminin Nasıl Yapılacağınız İzleyiniz.
 6. Makbuz Kesmek İçin Yapmanız Gerekenler.
 7. Artık Makbuz Kesmeye Hazırsınız.

Serbest meslek hangi meslekleri kapsar?

avukat, doktor, diş hekimi, veteriner hekim, mimar, mühendis, müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, noter, öğretmen, artist, menajer, senarist, yönetmen, ebe, sünnetçi, arzuhalci, rehber ve sağlık memuru vb. kişiler serbest meslek erbabıdır.

Serbest meslek sahibi olmak nedir?

Serbest meslek faaliyeti, sermayeden ziyade şahsi mesaiye, ilmi veya mesleki bilgiye veya ihtisasa dayanan ve ticari niteliği olmayan işlerin işverene bağlı olmaksızın şahsi sorumluluk altında kendi nam ve hesabına yapılmasıdır. Her türlü serbest meslek faaliyetinden doğan kazançlar serbest meslek kazancıdır.

Serbest meslek makbuzunda stopaj kesmek zorunda mı?

Bu makbuzu faturadan ayıran en önemi özellik stopajının olmasıdır. Son vergi düzenlemeler ile serbest meslek makbuzları için uygulanan stopaj oranı %22 olmuştur. Stopajsız da SMM kesilir. Ancak müşteriniz vergi mükellefi değilse, stopajsız olarak sadece KDV’li şekilde serbest meslek makbuzu kesilir.

Serbest meslek makbuzunda stopaj zorunlu mu?

Fatura ve Serbest Meslek Makbuzu kesiminde KDV hesabı zorunludur. Müşteri muhtasar beyanname ile sizin adınıza stopaj öder. Faturada stopaj olmaz ancak Serbest meslek Makbuzu kesilirken %20 stopaj hesabı yapılır.

Arzuhalcilik serbest meslek mi?

Serbest meslek ne kadar vergi öder?

Serbest meslek makbuzu vergi oranları ne kadar? SMM’de hem stopaj (gelir vergisi) hem de KDV vardır. Stopaj brüt tutar üzerinden %20 ve KDV %18’dir. Stopajı müşteriniz sizin adınıza vergi dairesine öder (muhtasar beyanname ile).