Serbest meslek kazançlarında hasılattan indirilecek giderler nelerdir?

Buna göre, serbest meslek erbabının mesleği ile ilgili olarak yaptığı yol, konaklama, yeme ve içme gibi harcamalarının; mesleki faaliyetle ilgili seyahat ve ikamet giderleri olarak kabul edilerek, seyahat maksadının gerektirdiği süre ile sınırlı olmak şartıyla serbest meslek kazancının tespitinde hasılattan indirilmesi …

Serbest meslek kazancı ücret midir?

Uygulamada bir serbest meslek erbabının, kendi işyerin- de aynı mesleğe sahip başka kişileri de ücret karşılığında çalıştırmaları halinde yapılan faaliyet aynı olmasına rağmen işveren konumundaki kişinin elde ettiği gelir serbest meslek kazancı, yanında çalışanların elde ettiği gelir ise ücret olarak …

Serbest meslek erbabı damga vergisini gider yazabilir mi?

Bu hükümlere göre, mesleki faaliyet dolayısıyla müşterilerle yapılan sözleşmeler veya benzeri nedenlerle ödenen damga vergilerinin, mesleki kazancın elde edilmesi ve idame ettirilmesi için ödenen genel gider kapsamında değerlendirilerek serbest meslek kazancının tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.

Serbest meslek nasıl vergi öder?

SMM’de hem stopaj (gelir vergisi) hem de KDV vardır. Stopaj brüt tutar üzerinden %20 ve KDV %18’dir. Stopajı müşteriniz sizin adınıza vergi dairesine öder (muhtasar beyanname ile). KDV’yi de vergi dairesine siz ödersiniz.

Baro aidatı gider yazılır mı?

Serbest meslek faaliyetleri dolayısıyla meslek odalarına ödenen aidatlar, mesleki kazancın tespitinde gider olarak indirim konusu yapılabilecektir. Bu cihetle, bir avukatın bağlı bulunduğu baroya yaptığı aidat ödemeleri gider kapsamına girmektedir.

Borsa ajan ve acenteleri serbest meslek mi?

Aşağıda yer alan işleri yapanlar da serbest meslek erbabı sayılmaktadırlar. Gümrük komisyoncuları, bilumum borsa ajan ve acenteleri, noterler, noterlik görevini ifa ile mükellef olanlar. Serbest meslek faaliyetinde bulunan kolektif ve adi şirketlerde ortaklar, adi komandit şirketlerde komandite ortaklar.

Kimler serbest meslek erbabı olarak kabul edilir?

Buna göre; kendi nam ve hesabına, mutat meslek halinde faaliyette bulunan; avukat, doktor, diş hekimi, veteriner hekim, mimar, mühendis, müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir, yeminli mali müşavir, danışman, ressam, yazar, bestekar, kimyager, noter, serbest öğretmen, artist, menajer, senarist, yönetmen, ebe.