Satış maliyeti tablosu nedir?

Satışların Maliyeti Tablosu, İşletmelerin dönem içindeki, ham madde maliyetleri, işçilik, üretim maliyetleri, satılan mamul maliyetleri, dönem sonu ve dönem başı stok miktarlarını satılan hizmet maliyetlerini gösteren mali bir tablodur.

Satış maliyeti ne demek?

Satış maliyeti, daha önce açıklandığı gibi, insanların ürünlerini satın almalarını sağlamak için bir şirket tarafından ödenen fiyattır.

Satılan ürün maliyeti nedir?

Satılan malların maliyeti (SMM), bir şirkette satılan malların üretimine atfedilebilen doğrudan maliyetleri ifade eder. Bu meblağ, malın yaratılmasında kullanılan malzemelerin maliyetini ve malın üretilmesi için kullanılan doğrudan işgücü maliyetlerini içerir.

Satılan ticari malın maliyeti neye eşittir?

Malların Temel Maliyeti Formülü Başlangıç ​​Envanteri (yılın başında) Artı Satın Alımlar ve Diğer Maliyetler. Eksi Bitiş Envanteri (yıl sonunda) Satılan Malların Maliyetine Eşittir.

Birim üretim maliyeti nasıl hesaplanır?

Birim maliyet, sabit maliyetler ve ( doğrudan işçilik maliyetleri ile birlikte toplanan doğrudan malzeme maliyetleri olan ) değişken maliyetler eklenerek ve toplamın üretilen birim sayısına bölünmesiyle belirlenir.

Bir malın maliyeti nedir?

Mal alınırken satıcıya ödenen fiyata “alış fiyatı” denir. Mal satılıncaya kadar değişik masraflar yapılır(taşıma, gümrük, sigorta,… gibi). Bu masrafların, alış fiyatı üzerine eklenmesiyle bulunan fiyata “maliyet (maloluş) fiyatı” denir.

Mamulün maliyeti nelerdir?

Mamul Maliyeti: Bir imalat işletmesinde üretim faaliyeti ile ilgili tüm maliyetler bu mamul maliyeti olarak sınıflandırılmaktadır. Herhangi bir mamulün maliyeti, direkt ilk madde ve malzeme (hammadde) maliyeti, direkt işçilik maliyeti ve genel üretim maliyeti olmak üzere üç ana maliyetten oluşmaktadır.

Satılan Ticari mallar Maliyeti Nedir?

621 Satılan Ticari Mallar Maliyeti hesabı gelir tablosunun bir hesabıdır. Herhangi bir değişikliği tabi olmadan satılmak amacı ile alınan ticari mallar ve benzeri kalemlerin maliyetini gösteren hesaptır.