Satış kira sözleşmesini bozar mı?

818 sayılı önceki Borçlar Kanunu’nda “satım kirayı bozar” ilkesi benimsenmişken, 6098 sayılı yeni Türk Borçlar Kanunu’na göre “satım kirayı bozmaz”. TBK m. 310 satış sözleşmelerinde de uygulanır ve mülkiyetin nakliyle birlikte alıcı kira sözleşmesinin tarafı hâline gelir.

Kiralanan yer satılırsa ne olur?

Kira sözleşmeniz devam ederken ev sahibinin evi bir başkasına sattığı durumda, kiracının eski ev sahibiyle yapmış olduğu kira sözleşmesi aynen geçerliliğini koruyarak devam eder. Böyle bir durumda kiracının mağdur edilmemesi ve kira sözleşmesinin korunarak aynı haliyle devamı esas alınmıştır.

Kira kontratı fotokopisi geçerli mi?

Kira Sözleşmesi Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Detaylar Kira kontratı yaparken hem mülk sahibinin hem de kiracı haklarına dikkat edilmesi gerekir. Aksi bir durumla karşılaşmamak için sözleşmede kimlik fotokopisi bulundurabilirsiniz. Yıllık ve aylık kira bedeli hem yazıyla hem de rakamla sözleşmede yer almalı.

Kira sözleşmesi iki kişi adına olabilir mi?

Kira sözleşmesi iki kişi üzerine olur mu? Kira sözleşmesi, gayrimenkul kiralamalarında mal sahibi ile kiracı arasında imzalanıyor. Ancak kimi zaman ortak 2 kişinin bir daire ya da işyeri kiralaması gibi durumlarda sözleşme tarafına iki isim yazılabiliyor.

Kiracının ev sahibi değişince durumu ne olur?

Ev sahibi kiracısına evin satıldığını önceden bildirilmek zorunda değildir.Ev sahibi değişirse kira sözleşmesi süresi bitene kadar aynı şekilde devam ediyor.Ev sahibi, evin satışı ile değiştiği durumlarda yeni ev sahibi tüm hak ve yükümlülüklere bazı istisnalar durumunda yasal olarak katılıyor.

Kiracılı ev satılırsa ne olur?

“Kiracı içerdeyken taşınmazın satılması halinde yeni mal sahibi kiracıya 1 ay içinde ihtar göndererek tahliye talep edebilir. Bu durumda satın alma tarihinden itibaren 6’ncı ayın sonuna kadar kiracı içerde kalmaya devam eder. 6’ncı ayın sonunda çıkmazsa tahliye davası açılabilir.

Yeni malik kira sözleşmesiyle bağlı mı?

TBK m. 310 gereği kiralanın 3. kişiye devri ile kira sözleşmesinden doğan tüm hak ve borçlar yeni malike geçer. Kira sözleşmesinin bu şekilde devri kanun koyucu tarafından mülkiyetin devrine bağlanarak kendiliğinden gerçekleşir.