Satın alınan arazinin 5 yıl dolmadan parsellenerek satılması durumunda elde edilen gelir hangi tip gelir olarak vergilendirilir?

Arazinin satışında gelir vergisi Kanunun 37/6’ncı maddesine göre; satın alınan veya trampa suretiyle iktisap olunan arazinin iktisap tarihinden itibaren 5 yıl içinde parsellenerek bu müddet içinde veya daha sonraki yıllarda kısmen veya tamamen satılmasından; elde edilen kazançlar, ticari kazanç sayılacaktır.

Değeri artan taşınmazlardan alınan vergiye ne ad verilir?

Gerçek kişilerin bir bedel karşılığı edindikleri gayrimenkullerin satın alınma tarihinden başlayarak 5 yıl içinde elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazancı olarak gelir vergisine tabidir. …

Arsa satışında vergi var mı?

Vergi mevzuatımıza göre, gayrimenkullerin (dolayısıyla arsaların) satışından doğan kazançlar, ticari organizasyon bulunup bulunmamasına göre “ticari kazanç” veya “değer artış kazancı” kapsamında vergiye tabi tutuluyor.

Gayrimenkul değer artış kazancı kaç yıl?

Değer artış kazancı beyannamesi, bir gayrimenkulü satın aldıktan sonraki 5 yıl içinde kâr ederek satan kişilerin doldurması gereken bir evraktır. Gayrimenkul satarak vergi mükellefi hâline gelen kişilerin bu durumu, bağlı oldukları vergi dairesine beyanname yoluyla bildirmeleri yasal bir zorunluluktur.

Arsa satış vergisi ne kadar?

Arsa devir ve iktisap işlemlerinde de konut ve işyerlerinde olduğu gibi alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı arsa satış değerinin binde 20 (%2) oranında olacak şekilde tahsil edilmektedir. Örneğin; 100 bin TL olarak beyan edilen bir arsanın satışı sırasında 2 bin TL satıcıdan, 2 bin TL’de alıcıdan tapu masrafı alınır.

Emlak satışında vergi ne kadar?

Yeni Gelir Vergisi Tasarısı’nda ikamet edilen konut haricinde 2 yıldan uzun süre elde tutulan gayrimenkullerin satışından elde edilecek kazancın yüzde 40’ı, 3 yıldan uzun elde tutulan gayrimenkullerin satışından elde edilecek kazancın yüzde 50’si, 4 yıldan uzun süreyle elde tutulan gayrimenkullerin satışından doğan …