Şahıs şirketler hangi giderleri vergiden düşer?

İşletmeler hangi giderlerini vergiden düşebilirler?

 • Neler gider olarak gösterilebilir?
 • Yemek giderleri.
 • Araç giderleri.
 • Fiş.
 • Personele yaptığınız ödemeler.
 • Ulaşım ve taşınma.
 • Telefon, internet, su, doğalgaz.
 • Kira ve aidat.

Neler gider olarak gösterilebilir?

İşlerinizi yürütürken kullandığınız araçlar için; bakım ve onarım masrafları, yakıt masrafları, kiralama veya satın alma gibi masraflarınızı gider olarak gösterebilirsiniz. Araç masraflarının gider olarak gösterilebilmesi için aracın şirket üzerine kayıt edilmesi gerekmektedir.

Telefon faturası vergiden düşer mi?

İşletmeye kayıtlı olan özel araç telefonları ve cep telefonlarına ilişkin haberleşme giderlerinin ticari kazancın elde edilmesi ve idamesi ile açık ve doğrudan bir bağının bulunması, yapılan işin mahiyetine uygun olması ve iş hacmi ile mütenasip bulunması halinde, Gelir Vergisi Kanunu’nun 40/1. maddesine göre ticari …

Şahıs işletmesinde gider olarak neler gösterilebilir?

İş için kullanılan araçların bakım ve onarım masrafları, yakıt harcamaları, kiralama veya satın alma işlemleri gider olarak gösterilebilir.

Kitap gider yazılır mı?

– Tarih, coğrafya, genel kültür ile ilgili kitap ve dergiler gibi mesleki faaliyetin yürütülmesi için zorunlu olmayan kitap ve dergiler için ödenen bedellerin ise gider olarak dikkate alınması mümkün değil. Bu kitaplara ilişkin giderlerin ilgili madde kapsamında beyanname üzerinde indirimi de mümkün bulunmuyor.

Ev almak gider olarak gösterilir mi?

Satın alınan mülk, demirbaş olarak değerlendirileceğinden; amortisman gideri gösterilerek şirket karından indirim yapılabilir. Evde ikamet eden şirket çalışanı var ise, masraflar şirket gideri olarak gösterilebilir.

Hangi faturalar vergiden düşer?

Gider gösterip vergiden düşülebilecek kalemler

 • 1-Reklam & Promosyon Giderleri.
 • 2-Araç ile ilgili Giderler.
 • 3-Banka Masrafları
 • 4-Personel Giderleri.
 • 5-Lisans ve İzin Masrafları
 • 6-Danışmanlık Ödemeleri.
 • 7-Sattığınız Ürünlerin Maliyeti.
 • 8-Eğitim Giderleri.

Giyim faturası gider yazılır mı?

Son olarak giyim harcaması: Demirbaş olarak verilen baret, kask, iş tulumu, iş önlüğü, çizme gibi eşyalar, tek tip giysiler vb. gider olarak kabul edilir. Kanunun Gider Olarak Kabul Etmediği Harcamalar: Bu tip harcamaların şirket faaliyetleri için önemli ve gerekli olduğu düşünülse bile maliyenin görüşü aksi yöndedir.

Esnaf neleri gider gösterebilir?

Gider olarak kabul edilen harcamalar:

 • Yemek giderleri: Şirketin faaliyeti için yapılmışsa.
 • Seyahat harcamaları: Uçak, otobüs, deniz otobüsü, tren, otel, otopark vb harcamalar dahildir.
 • Taşıt giderleri: Yakıt, sigorta, kira, tamir vb giderler dahildir.