Sağlık rapor sonrası yıllık izin alınır mı?

Cevap: Yıllık izin kullanmakta iken, hastalığı sebebiyle rapor alan bir memurun rapor tarihinden itibaren yıllık izni kesilir ve bu tarihten sonra raporda yazılı tedavi ve istirahat süresi ile ilgili hastalık izni işlemeye başlar.

Yıllık izindeyken rapor alırsam ne olur?

İşçinin yıllık iznini kullandığı sırada herhangi bir nedenle hastalanması halinde, yıllık izin kesilir, rapor devreye girer. Yıllık izin süresi rapor süresi kadar bir nevi askıda kalır, kaldığı yerden işverenin uygun göreceği bir zaman diliminde kullandırılır.

Rapor almak kıdem tazminatını etkiler mi?

Rapor alan çalışanı bu durumda kıdem tazminatı, işten çıkarma başta olmak üzere birçok başlık devreye giriyor. İhbar süresini 6 hafta aştığı gerekçesiyle bir işçinin iş akdinin bildirimsiz feshedilebilmesi için raporun aralıksız olması gerekirken, bildirimsiz fesihte işveren ihbar tazminatı ödemez.

Rapordan sonra yıllık izin alınır mı?

Rapor sonundaişe başlamadan yıllık izin kullanabilir miyim? 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 103 üncü maddesi: “Yıllık iznini kullanmakta iken hastalık raporu verilen memurun hastalık izin süresinin, yıllık izninin bittiği tarihten önce sona ermesi halinde, memur kalan yıllık iznini kullanmaya devam eder.”

Ücretsiz izinde rapor parası alınır mı?

Evet, bakıldığında ücretsiz izinde olan çalışan rapor parası alabilir mi sorusunun yanıtı geçtiğimiz dönemlerde EVET olarak yanıtlanıyor. Yani kişinin ücretsiz izinde olması durumunda, hastalanması kısaca geçici iş göremezlik raporu alması durumunda elbette başvurular kapsamında parasını alması mümkündü.

Rapor kıdem süresinden sayılır mı?

İşçinin işyerinde çalıştığı sırada almış olduğu istirahat raporlarının kıdem süresine eklenmesi gerekir. İşçinin çalıştığı sırada bir defada ihbar önelini altı hafta aşan istirahat raporu süresinin kıdem tazminatı hesabında dikkate alınamayacağı, kararlılık kazanmış Yargıtay uygulamasıdır.

Sağlık raporu ihbar süresini uzatır mı?

Buna göre; işçinin işten ayrılacağını işveren bildirmesi veya işverenin işçiyi işten çıkaracağını işçiye bildirmesi üzerine işlemeye başlayan ihbar süresi içerisinde işçi rapor alırsa, ihbar süresi rapor süresi kadar uzayacaktır.