Resmi evrakta sahtecilik para cezasına çevrilir mi?

Adli para cezası, 1 yıl veya altında olan hapis cezasından çevrilmektedir. Özel belgede sahtecilik suçunun alt sınırı 1 yıldan itibaren başlamaktadır, bu nedenle hapis cezasının adli para cezasına çevrilmesi mümkündür. Ancak 1 yıl üzerinde verilen hapis cezasında adli para cezasına çevrilmesi mümkün değildir.

Evrakta sahtecilik suçu nasıl oluşur?

Resmi evrakta sahtecilik suçu, genel olarak aşağıdaki üç hareketten herhangi birisinin işlenmesiyle meydana gelir: Resmi Belgeyi Sahte Olarak “Düzenleme”, Resmi Belgeyi Başkalarını Aldatacak Biçimde “Değiştirme”, Sahte Resmi Belgeyi “Kullanma”.

Resmi evrakta sahtecilik suçuna hangi mahkeme bakar?

Resmi belgede sahtecilik hangi mahkeme diyorsanız; resmi belgede sahtecilik suçunda görevli mahkeme kural olarak Asliye Ceza Mahkemesi’dir. Ancak resmi belgede sahtecilik suçunun kamu görevlisi tarafından işlenmesi halinde görevli mahkeme Ağır Ceza Mahkemesi olacaktır.

Resmi evrakta sahteciliğin cezası ne kadar?

Resmi evrakta sahtecilik cezası -Sahte resmi belge düzenlemek, gerçek olarak düzenlenmiş bir resmi belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştirmek veya sahte belgeyi kullanmak kanunda 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmıştır.

Imzada sahtecilik suçu paraya çevrilir mi?

Resmi belgede sahtecilik suçunun cezası sadece hapis cezası olarak düzenlenmiştir. Adli para cezası veya seçimlik olarak adli para veya hapis cezası şeklinde bir düzenleme de içermediği gibi resmi evrakta sahtecilik suçunun cezası hapis cezası olup adli para cezasına çevrilememektedir.

Resmi evrakta başkasının yerine imza atmanın cezası nedir?

Özel evrakta (belgede) sahtecilik suçunun cezası, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Kanun maddesinde belirlenen ceza tüm seçimlik hareketler için aynıdır.

Özel belgede sahtecilik suçu suçun kanuni tanımında fiilin tanımlamasına göre nasıl bir suçtur?

TCK 207. maddede düzenlenen özel evrakta sahtecilik, üç farklı seçimlik hareketle kasten işlenebilen bir suçtur: Özel bir belgenin sahte olarak düzenlenip kullanılması, Gerçek bir özel belgenin başkalarını aldatacak şekilde değiştirilerek kullanılması, Sahte olduğunu bilerek özel belge kullanma.

Başkasının yerine imza atmak suç mu?

Bir kimsenin başka bir kimsenin yerine imza atması belgede sahtecilik suçunu oluşturur. Belgede sahtecilik suçları, belge ister özel belge niteliğinde olsun ister resmi belge niteliğinde olsun, kamu güvenine karşı işlenen suçlardandır.

Resmi belgede sahtecilik nerede yargılanır?

Resmi belgede sahtecilik suçunda görevli mahkeme asliye ceza mahkemesidir. Ancak kamu görevlisi tarafından resmi belgede sahtecilik suçunun işlenmesi halinde görevli mahkeme ağır ceza mahkemesidir.

Evrakta sahtecilik cezası ne kadar?

Özel belgede sahtecilik suçu cezası nedir dediğimizde; bir özel belgeyi sahte olarak düzenleyen veya gerçek bir özel belgeyi başkalarını aldatacak şekilde değiştiren ve kullanan kişi, 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

Resmi evrakta sahtecilik zamanaşımı ne kadar?

Resmi evrakta sahtecilik suçuna ilişkin olağan zamanaşımı süresi 8 yıl, uzamış zamanaşımı süresi ise en fazla 12 yıldır. Ancak, somut olayımızda dava zamanaşımını kesen son işlem 01.01

Resmi belgede sahtecilik suçu ertelenir mi?

Bir hapis cezası hakkında, seçenek yaptırım olan erteleme kararının verilebilmesi için cezanın kısa süreli olması yani iki yıl veya daha az süreli ceza verilmiş olması gerekir. Resmi belgede sahtecilik suçunda hapis cezasının ertelenmesi ise mümkündür.