Reklamların hukuka uygunluğundan kim sorumludur?

Ülkemizde reklamların hukuka uygunluğunun denetiminin esasen üçayaklı olduğu söylenebilir. Esas hukuka uygunluk denetimi, herhangi bir mecra kısıtlaması olmaksızın her türlü reklamın denetimini sağlayan ve Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu tarafından yapılmaktadır.

Aldatıcı reklam nedir?

Aldatıcı reklamlar tüketicileri ürünün kalitesiyle ve özellikleri ile ilgili yanlış bilgilendirmektedir. Aldatıcı reklamlarda gerçeği yansıtmayan ifadeler kullanılmaktadır. Gerçeği yansıtmayan bu ifadeler, tüketicinin tutum ve davranışları üzerinde etkili olmaktadır.

Aldatıcı eylem nedir?

hususlarında tüketicileri aldatan ya da aldatma ihtimali olan eylemler aldatıcı eylem olarak değerlendirilecektir. Öte yandan Yönetmelik m. 29/3’de ise ortalama tüketicilerin ekonomik davranış biçimini önemli ölçüde bozan veya bozma ihtimali bulunan iki grup ticari uygulama ayrıca aldatıcı kabul edilmiştir.

Reklam Kurulu hangi bakanlığa bağlıdır?

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü bünyesinde çalışan Reklam Kurulu, “4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun”a dayanarak faaliyet yürütür ve bu kanunun 17. maddesi uyarınca oluşturulmuştur.

Reklamın hukuki unsurları nelerdir?

Bir reklamın “reklam” olması için belli bir takım unsurları içermesi gerekmektedir: malın veya hizmetin tanıtımını yapması ve bu tanıtımın ticari amaçla yapılıyor olması, belirsiz sayıda insan topluluğuna hitap etmesi, reklam verenin kimliğinin belirli veya belirlenebilir olması ve reklam yapma yönünde iradenin varlığı …

Reklam hukuku ne demek?

Ekonomide ve reklam sektöründeki gelişmelere paralel olarak reklam hukuku, son yıllarda çok güncel ve tartışılan bir alan olarak karşımıza çıkmaktadır. Reklam Sektörü, özellikle kaynağını tüketici hukukundan alan, tüketici hukukunun alt dalı olan reklam hukuku kuralları ile düzenlenen bir sektördür. …

Karşılaştırılmalı reklam nedir?

ABD Federal Ticaret Komisyonu (2019)’a göre karşılaştırmalı reklam, “rakip markaların tarafsız, ölçülebilir özellikler veya fiyat üzerinden karşılaştırıldığı ve rakip markanın isim, örnekleme veya diğer ayırt edici özellikler yoluyla belirtildiği reklam türüdür”.

Aldatıcı reklamın unsurları nelerdir?

Aldatıcı reklam unsurlarının varlığını 3 kıstas ile belirleyebilirsiniz: reklamda bilgiye mi yoksa sübjektif değere mi yer verildiğinin tespiti, reklamın yöneldiği hedef kitlenin belirlenmesi, söz konusu reklamın ortalama tüketicinin satın alma kararını etkileyip etkilemediğinin belirlenmesi.

Aldatıcı reklamlarda reklam Kurulu gerekli görülen hallerde kaç aya kadar tedbiren durdurma cezası verebilir?

Kanunun 61. ve 62. maddelerine aykırı hareket eden reklam verenlere, reklam ajanslarına ve mecra kuruluşlarına, idari para cezası, düzeltme ve/veya üç aya kadar tedbirden durdurma cezası verilebilmektedir (TKHK, 2013).

10 saniyelik reklamda kaç kelime kullanılmalı?

MADDE 20 – (1) Görsel mecralarda yayınlanan reklamlarda kullanılan alt yazı; kelime başına 0,25 saniye (saniye başına 4 kelime) hesabıyla ekranda tutulmalıdır.

Reklam Kuruluna kim başkanlık eder?

Kurul toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verir. Oyların eşitliği halinde Başkanın oy kullandığı taraf çoğunluğu sağlar. (2) Başkanın mazereti nedeniyle toplantıya katılamaması halinde, Kurula Bakanlık temsilcisi üye başkanlık eder.

Reklam Kurulu ne işe yarar?

Ticari reklamlarda uyulması gereken ilkeleri belirleme ve haksız ticari uygulamalara karşı tüketiciyi korumaya yönelik düzenlemeleri yapma, bu hususlar çerçevesinde inceleme ve gerektiğinde denetim yapma, inceleme ve denetim sonucuna göre, 6502 sayılı Kanun´un 61 inci madde hükümlerine aykırı reklamları durdurma ve/ …